Ngân hàng

Một loạt ngân hàng nội được Moody’s nâng xếp hạng đánh giá tín dụng cơ sở

(VNF) - “Việc nâng cấp BCA (xếp hạng đánh giá tín dụng cơ sở - PV) của 12 ngân hàng Việt Nam được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế vĩ mô cao hơn và cũng bởi sự tiến bộ của các ngân hàng này trong việc xóa bỏ các tài sản có vấn đề cũ”, Moody's cho biết.

Một loạt ngân hàng nội được Moody’s nâng xếp hạng đánh giá tín dụng cơ sở

Một loạt ngân hàng nội được Moody’s nâng xếp hạng đánh giá tín dụng cơ sở

16 ngân hàng trong nước vừa được Moody’s xếp hạng tín nhiệm gồm: ABBank, ACB, HDBank, BIDV, LienVietPostBank, MB, OCB, SHB, Vietcombank, Sacombank, TPBank, VIB, VietinBank, MaritimeBank, VPBank và Techcombank.

Trong đó, 15 ngân hàng được giữ nguyên triển vọng như đánh giá hồi tháng 8. Riêng Sacombank được nâng mức triển vọng từ tiêu cực lên ổn định

Đặc biệt, 12 ngân hàng được Moody’s nâng xếp hạng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA).

“Việc nâng cấp BCA của 12 ngân hàng Việt Nam được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế vĩ mô cao hơn, và cũng bởi sự tiến bộ của các ngân hàng này trong việc xóa bỏ các tài sản có vấn đề cũ”, trích thông cáo của Moody’s.

Nâng cấp BCA của BIDV, VietcomBank và VietinBank

Moody’s cho biết việc nâng cấp BCA của 3 ngân hàng trên phần lớn phản ánh những cải thiện về chất lượng tài sản. Nguồn vốn và thanh khoản của các ngân hàng này ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường .. Tuy nhiên, theo Moody’s, vốn vẫn là điểm yếu của cả ba ngân hàng.

Nâng cấp BCA của ABB, ACB, MBBank, OCB, TPBank, VIB và TechcomBank

Moody’s đánh giá cường độ tín dụng độc lập của các ngân hàng này được cải thiên, đặc biệt là tiến bộ trong việc xóa bỏ các tài sản có vấn đề cũ. Moody's kỳ vọng lợi nhuận của 7 ngân hàng này sẽ được cải thiện trong vòng 12-18 tháng tới do gánh nặng chi phí tín dụng giảm.

Ba ngân hàng OCB, TPBank và Techcombank được đánh giá cao bởi việc tăng cường vốn hóa.

Nâng cấp BCA của VPBank

Theo Moody’s, việc nâng cấp BCA của VP Bank có tính đến khả năng sinh lời cao và vốn hóa lớn của ngân hàng này. Điều này góp phần bù đắp rủi ro tín dụng cao từ danh mục tài chính tiêu dùng.

Nâng cấp BCA của HDBank

Moody’s cho biết, việc nâng cấp trong BCA của HDBank phản ánh sự cải thiện về vốn hóa và khả năng sinh lời của ngân hàng.

Động thái nâng xếp hạng BCA cho HDBank của Moody’s còn phản ánh đánh giá về việc sáp nhập PGBank vào HDBank. Moody’s đánh giá sau sáp nhập, các chỉ số tài chính cơ bản sẽ không có nhiều thay đổi, đặc biệt là nguồn vốn và thanh khoản của ngân hàng sẽ ổn định. Tuy nhiên, lợi nhuận của ngân hàng có thể chịu tác động do chi phí hoạt động và tín dụng cao hơn.

3 ngân hàng còn lại là MaritimeBank, SHB và LienVietPostBank, Moody's duy trì xếp hạng BCA như cũ với kỳ vọng tình hình tín dụng của các ngân hàng này vẫn sẽ ổn định trong vòng 12-18 tháng tới. 

Moody’s đồng thời cho biết có thể nâng xếp hạng tiền gửi và nhà phát hành dài hạn của các ngân hàng nếu xếp hạng của Việt Nam được cải thiện và/hoặc các số liệu về tín dụng độc lập cải thiện dẫn đến xếp hạng cao hơn.

Nhưng xếp hạng của các ngân hàng cũng có thể bị hạ nếu xếp hạng của Việt Nam bị giảm. Đặc biệt xếp hạng của Vietcombank, BIDV, VietinBank có thể bị hạ nếu Moody's thấy rằng sự hỗ trợ của chính phủ đối với các ngân hàng này bị suy giảm.

Tin mới lên