M&A

Một nhà đầu tư chi hơn 26 tỷ mua 1,32 triệu cổ phần công ty Tin học Viễn thông Hàng không

(VNF) - Phiên đấu giá đã bán hết 1,32 triệu cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 1 nhà đầu tư tổ chức.

Một nhà đầu tư chi hơn 26 tỷ mua 1,32 triệu cổ phần công ty Tin học Viễn thông Hàng không

Phiên đấu giá Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không.

Ngày 5/1/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chào bán theo lô 1,32 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không ra công chúng với mức giá khởi điểm là 26.148.970.459 đồng/lô.

Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư tổ chức tham dự. Khối lượng đăng ký mua đạt 2,64 triệu cổ phần, gấp 2 lần khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 26.160.000.000 đồng/lô. Giá đặt mua thấp nhất là 26.150.000.000 đồng/lô.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 1,32 triệu cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 1 nhà đầu tư tổ chức với giá đấu thành công là 26.160.000.000 đồng/lô. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 26,16 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tại mức giá khởi điểm đạt 11 triệu đồng.

Kết quả phiên đấu giá thoái vốn tại Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không ngày 5/1/2018:

Số cổ phần đưa ra đấu giá  1.320.000 cổ phần
Tổng khối lượng đăng ký mua 2.640.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ 2 phiếu
Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ 2.640.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất 26.160.000.000 đồng/lô
Giá đặt mua thấp nhất 26.150.000.000 đồng/lô
Giá đấu thành công cao nhất 26.160.000.000 đồng/lô
Tổng số nhà đầu tư trúng giá  1 nhà đầu tư
Tổ chức 1 nhà đầu tư
Cá nhân 0 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được 1.320.000 cổ phần
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được 26.160.000.000 đồng


Tin mới lên