Hồ sơ VNF

Một số cam kết chính của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương Quốc Anh

(VNF) - Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) được đàm phán dựa trên nguyên tắc kế thừa các cam kết đã có trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), với những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo phù hợp với khuôn khổ thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UK).

Một số cam kết chính của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương Quốc Anh

Hiệp định UKVFTA gồm 9 điều khoản.

Hiệp định gồm 9 điều khoản; 1 phụ lục sửa đổi một số điều của lời văn EVFTA; 1 nghị định thư và 1 thư song phương trao đổi giữa Việt Nam và UK.

Trên cơ sở kế thừa Hiệp định EVFTA, UKVFTA đưa ra cam kết về: thương mại hàng hóa (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường), quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT), thương mại dịch vụ (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường), đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm của Chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại và phát triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lực, pháp lý-thể chế.

Theo đó, về thương mại hàng hóa, Hiệp định UKVFTA cơ bản kế thừa các cam kết cắt giảm và xóa bỏ thuế quan của Việt Nam và UK trong EVFTA, với lộ trình cắt giảm/xóa bỏ thuế quan được tiếp tục kế thừa.

Đối với thương mại dịch vụ, hai bên thống nhất về cơ bản kế thừa toàn bộ các cam kết trong EVFTA, cũng như cam kết các nghĩa vụ chung về thương mại dịch vụ và đầu tư.

Quý độc giả quan tâm có thể xem một số cam kết chính của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương Quốc Anh tại đây.

Tin mới lên