Tài chính

Một số doanh nghiệp rủi ro về thuế sẽ phải dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực

(VNF) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Một số doanh nghiệp rủi ro về thuế sẽ phải dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Một số doanh nghiệp rủi ro về thuế sẽ phải dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực. (Ảnh minh hoạ)

Tại Điều 10 Dự thảo Thông tư quy định về việc áp dụng HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ các doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực như: điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hoá đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu HĐĐT, lưu trữ dữ liệu HĐĐT theo quy định,… thì được sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Các lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại được xác định theo ngành kinh tế cấp 4 theo danh mục hệ thống ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 7/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử được xác định theo mã ngành bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua internet; kinh doanh siêu thị được xác định theo mã ngành bán lẻ trong siêu thị, trong cửa hàng tiện lợi; kinh doanh thương mại được xác định theo các mã ngành bán buôn, bán lẻ các mặt hàng.

Dự thảo Thông tư cũng quy định một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác rủi ro cao về thuế phải sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đó là: doanh nghiệp đang sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế có hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hoá đơn để trốn thuế, gian lận thuế và bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế; doanh nghiệp được cơ quan có liên quan (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Công an và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật) thông báo cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở về việc có hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Theo Bộ Tài chính, thời điểm không được sử dụng HĐĐT không mã của doanh nghiệp được tính từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành. Khi ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, cơ quan thuế ghi rõ tại Quyết định xử phạt thời điểm doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn không mã mà phải chuyển sang sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

Cùng với đó là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc các trường hợp rủi ro theo tiêu chí đánh giá rủi ro của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Theo Dự thảo, Tổng cục Thuế có trách nhiệm xây dựng tiêu chí rủi ro trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; xây dựng quy trình nghiệp vụ và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng thông nhất trong toàn quốc nhằm đánh giá xác định các trường hợp có dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành và sử dụng hóa đơn;

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm căn cứ hướng dẫn nêu trên định kỳ trước ngày 5 hàng tháng, rà soát, kiểm tra thực tế, lập danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế; Cục thuế có trách nhiệm tổng hợp danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế của chi cục thuế và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc quản lý của cục thuế.

Cũng theo Bộ Tài chính, ngày 15 hàng tháng, Cục trưởng Cục thuế ban hành Quyết định kèm theo danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế chuyến sang sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Quyết định của cơ quan thuế ghi rõ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác không được sử dụng hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế mà phải chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Cơ quan thuế cũng cần công bố công khai “danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế” trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác biết.

“Kể từ ngày nhận được quyết định của cục trưởng cục thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác phải dừng việc sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế theo thời hạn ghi trên quyết định của cơ quan thuế; doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thực hiện đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp để chuyển sang sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Mục 1 Chương II Nghị định 119/2008/NĐ-CP”, Dự thảo cho biết.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: mof.gov.vn

Tin mới lên