Đô thị

'Một số quy định tại Dự thảo Luật Đất đai chưa thống nhất với nhau'

(VNF) - VCCI nhấn mạnh một số quy định tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang chưa thống nhất với nhau.

'Một số quy định tại Dự thảo Luật Đất đai chưa thống nhất với nhau'

Dự thảo Luật Đất đai đang được mang ra lấy ý kiến.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tại văn bản góp ý này, VCCI nhấn mạnh một số quy định tại Dự thảo chưa thống nhất với nhau.

Khoản 1 Điều 51 Dự thảo quy định “các quy hoạch theo quy định của Luật này có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn”.

Theo VCCI, quy định này cần được xem xét ở một số điểm sau:

Thứ nhất, về căn cứ lập quy hoạch, theo quy định tại Điều 40-43 Dự thảo thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất an ninh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

VCCI cho rằng nếu các quy hoạch này đều được lập đồng thời thì không rõ là các quy hoạch thấp hơn sẽ căn cứ vào đâu để lập quy hoạch khi các quy hoạch cao hơn đang chưa được phê duyệt?

Thứ hai, trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch, VCCI cho rằng trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy hoạch thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Tuy nhiên, Điều 48 Dự thảo về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không thấy đề cập đến trình tự, thủ tục để điều chỉnh quy hoạch được thực hiện.

Một vấn đề nữa, theo VCCI là trong trường hợp quy hoạch, kế hoạch thấp hơn được phê duyệt và triển khai thực hiện trước. “Sau đó một thời gian quy hoạch, kế hoạch cao hơn mới được phê duyệt và có mâu thuẫn với quy hoạch, kế hoạch thấp hơn thì giải quyết như thế nào khi đã thực hiện trên thực tế?”, VCCI lập luận.

VCCI đề nghị xem xét các vấn đề trên để đảm bảo thống nhất trong quy định và thuận lợi khi triển khai.

Liên quan đến nội dung về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 146 Dự thảo thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất.

Khoản 2 Điều 161 Dự thảo quy định về tích tụ đất đai, theo đó có hai phương thức tích tụ: i) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; ii) nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Theo VCCI, quy định này cũng không liên kết đến hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 146 Dự thảo. Điều này đưa đến cách hiểu là hoạt động tích tụ đất đai không giới hạn về hạn mức nhận chuyển nhượng/nhận góp vốn đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. “Như vậy, lại mâu thuẫn với quy định tại Điều 146 Dự thảo”, VCCI nhận định.

Với nội dung này, VCCI đề nghị xem xét quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp tại Điều 146 với quy định về tích tụ đất đai quy định tại Điều 161 để đảm bảo thống nhất trong quy định.

Tin mới lên