Ngân hàng

MSB chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông

(VNF) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố nghị quyết phê duyệt tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Ngày dự kiến chốt quyền tham dự đại hội cổ đông là 25/03/2022.

MSB chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông

MSB chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch được phê duyệt trong nghị quyết, MSB dự kiến tổ chức đại hội cổ đông lần thứ 30 vào ngày 25/4/2022 tại Hà Nội. Dự kiến đại hội sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh của ngân hàng trong năm 2022 và phương án chia cổ tức đồng thời bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới.

Về kết quả kinh doanh, năm 2021, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 5.088 tỷ đồng theo số liệu hợp nhất, vượt 55% so với mục tiêu 3.280 tỷ đồng mà đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm. Tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 203.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cuối năm 2020 và vượt hơn 7% so với kế hoạch đề ra.

Chia sẻ trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, lãnh đạo MSB cho biết ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt 6.800 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 30%, quy mô tài sản đạt 230.000 tỷ đồng.

Ngân hàng tự tin đạt được mục tiêu tham vọng này với chiến lược đẩy mạnh hơn nữa các mảng thu nhập ngoài lãi, tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ để giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút Casa, giảm chi phí vốn và chi phí hoạt động.

Tình hình kinh tế vĩ mô được cải thiện sẽ tạo động lực cho các ngành nghề kinh doanh phát triển, MSB dự kiến hoạt động cho vay trong năm 2022 cũng sẽ duy trì trạng thái tích cực với mức tăng trưởng tín dụng thuộc top cao trên thị trường. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu và các khoản nợ cơ cấu do Covid-19.

MSB cũng ước tính trong năm 2022, lượng dư nợ tác động bởi dịch Covid-19 sẽ không thay đổi nhiều. Các khách hàng của MSB hiện nay đều có khả năng trả nợ, đều đặn hàng tháng và được kiểm soát.

Tin mới lên