Ngân hàng

Năm 2016, dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 157.000 tỷ

(VNF) – Tổng dư nợ các chương trình chính sách tính đến hết ngày 31/12/2016 đạt 157.372 tỷ đồng, tăng 9,43% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, tổng nguồn vốn huy động đạt 162.380 tỷ đồng, tăng 10,9%.

Năm 2016, dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 157.000 tỷ

Năm 2016, tổng dư nợ các chương trình chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 157.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ các chương trình chính sách tính đến 31/12/2016 đạt 157.372 tỷ đồng, tăng 14.844 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương mức tăng 9,43%.

Doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm 2016 đạt 55.150 tỷ đồng, tăng 5.953 tỷ đồng so với năm 2015, doanh số thu nợ đạt 40.127 tỷ đồng, tăng 4.061 tỷ đồng so với năm 2015 và bằng 73% doanh số cho vay.

Tổng nguồn vốn tính đến hết ngày 31/12/2016 đạt 162.380 tỷ đồng, tăng 15.919 tỷ đồng so với năm 2015, tương đương mức tăng 10,9%. Trong đó, nguồn vốn huy động tiền gửi thông qua Tổ Tiết kiệm và Vay vốn đạt 5.436 tỷ đồng, tăng 1.178 tỷ đồng so với năm 2015; nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 6.783 tỷ đồng, chiếm 4,2% tổng nguồn vốn, tăng 1.888 tỷ đồng so với năm 2015...

Ngân hàng Chính sách xã hội

Năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội dự kiến đạt tổng dư nợ trên 170.000 tỷ đồng

Đến 31/12/2016, nợ quá hạn và nợ khoanh của Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.173 tỷ đồng, chiếm 0,75% tổng dư nợ, giảm 0,03% so với năm 2015. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng ở một số nơi chưa thật sự ổn định, bền vững. Tính đến hết năm 2016, toàn hệ thống có 1 đơn vị tỷ lệ nợ quá hạn trên 3%; có 2 đơn vị tỷ lệ nợ quá hạn từ 1,5% - 2%; có 7 đơn vị tỷ lệ nợ quá hạn từ 0,5% - 1%; có 53 đơn vị tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%.

Về chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội được giao mức chỉ tiêu là 8% so với thực hiện năm 2016, tương ứng khoảng 11.300 tỷ đồng và dự kiến tăng dư nợ tín dụng các chương trình nhận vốn từ ngân sách nhà nước và NHCSXH nhận uỷ thác từ các chủ đầu tư khác tăng khoảng 1.450 tỷ đồng. Như vậy, tổng tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2017 dự kiến là 12.750 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội đến 31/12/2017 dự kiến đạt 170.122 tỷ đồng.

Tin mới lên