Tài chính

Năm 2016, Vingroup đạt doanh thu trên 58.000 tỷ, lãi tăng 115%

(VNF) – Vingroup báo doanh thu thuần 58.541 tỷ đồng trong năm 2016, tăng tới 72% so với năm 2015. Trong khi đó, lãi trước thuế của Vingroup đạt mức 6.134 tỷ đồng, tăng 115%.

Năm 2016, Vingroup đạt doanh thu trên 58.000 tỷ, lãi tăng 115%

Doanh thu thuần năm 2016 của Vingroup tăng tới 72% so với năm 2015

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (Vingroup) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, theo đó, doanh thu thuần năm 2016 của Vingroup đạt mức 58.541 tỷ đồng, tăng tới 72% so với năm 2015. Tính riêng trong quý IV/2016, doanh thu thuần của Vingroup đạt mức 23.886 tỷ đồng, tăng 66% so với quý IV/2015.

Đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Vingroup là mảng Kinh doanh chuyển nhượng bất động sản khi đem về 38.011 tỷ đồng doanh thu trong năm 2016. Tiếp đến là mảng Kinh doanh dịch vụ bán lẻ với doanh thu đạt mức 8.931 tỷ đồng.

Trong khi đó, mảng Kinh doanh dịch vụ, khách sạn du lịch, vui chơi giải trí đem về doanh thu lớn thứ ba với 4.723 tỷ đồng, nhỉnh hơn khoảng 1.500 tỷ đồng so với mảng Kinh doanh cho thuê bất động sản đầu tư.

Cơ cấu doanh thu Vingroup 2016

Doanh thu chuyển nhượng BĐS và dịch vụ bán lẻ đóng góp tổng cộng 80% tổng doanh thu của Vingroup

Còn lại, mảng Kinh doanh dịch vụ bệnh viện đem về 1.092 tỷ đồng doanh thu, mảng Kinh doanh dịch vụ giáo dục đem về 716 tỷ đồng doanh thu. Cuối cùng là mảng các hoạt động kinh doanh khác đem về 1.785 tỷ đồng doanh thu.

Về lợi nhuận, mảng Kinh doanh chuyển nhượng bất động sản tiếp tục đem về lợi nhuận lớn nhất cho Vingroup với 9.221 tỷ đồng lãi trước thuế, theo sau là mảng Kinh doanh cho thuê bất động sản đầu tư với mức lãi 1.959 tỷ đồng. Mảng Kinh doanh dịch vụ bệnh viện cũng đem về cho Vingroup mức lãi trước thuế 111 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2016, Vingroup lãi trước thuế 6.134 tỷ đồng, tăng 115% so với năm 2015.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Vingroup đạt mức 179.805 tỷ đồng, tăng 34.251 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương mức tăng 23,5%. Trong đó, gia tăng đột biến là lượng tài sản dở dang dài hạn với mức tăng lên đến 32.665 tỷ đồng, đạt mức 50.780 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự gia tăng này là do trong năm 2016, Vingroup đã đầu tư mới rất nhiều dự án, trong đó 2 dự án quan trọng nhất là Dự án Cần Giờ và Dự án Vinhomes Golden River với lượng tài sản đã đầu tư lần lượt lên đến 12.251 tỷ đồng và 7.065 tỷ đồng.  

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Vingroup tính đến hết năm 2016 đạt mức 44.581 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) của Vingroup đạt 39.536 tỷ đồng.

Tin mới lên