Tài chính

Năm 2017, Bảo hiểm xã hội dự kiến chi 11.688 tỷ cho chi phí quản lý

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 260/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, theo đó, tổng số thu dự toán năm 2017 được giao là 320.771 tỷ đồng, tăng 19% so với tổng số thu dự toán năm 2016.

Năm 2017, Bảo hiểm xã hội dự kiến chi 11.688 tỷ cho chi phí quản lý

Theo ý kiến của chuyên gia, chi phí quản lý quá lớn có thể ảnh hưởng tới khả năng cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội

Về cơ cấu thu, dự toán thu Bảo hiểm xã hội vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 191.392 tỷ đồng, tương đương 60% tổng số thu dự toán. Tiếp đến là dự toán thu Bảo hiểm y tế với 78.938 tỷ đồng, chiếm 25%. Theo sau là tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính với dự toán 37.500 tỷ đồng, chiếm 12%. Còn lại là 12.941 tỷ đồng dự toán thu Bảo hiểm thất nghiệp.

Trong khi đó, dự toán tổng số chi năm 2017 được giao là 239.534 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số này là Chi chế độ bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội với dự toán 127.940 tỷ đồng. Tiếp đến là Chi chế độ bảo hiểm y tế với 91.185 tỷ đồng. Dự toán Chi bảo hiểm thất nghiệp là 8.721 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý cho bộ máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến lên tới 11.688 tỷ đồng trong năm 2017, tăng gần 19% so với dự toán năm 2016. Trong đó, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội là 7.246 tỷ đồng, chi phí quản lý bảo hiểm y tế là 3.947 tỷ đồng và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp là 495 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chi phí quản lý cho bộ máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2017 dự kiến lên đến 11.688 tỷ đồng

11.688 tỷ đồng chi phí quản lý này, nếu phân bổ theo khía cạnh nhiệm vụ chi, sẽ bao gồm: 4.276 tỷ đồng chi hoạt động bộ máy của cơ quan bảo chiểm xã hội, lao động – thương bình và xã hội các cấp, 4.391 tỷ đồng chi phục vụ công tác thu, chi và quản lý đối tượng, 1.221 tỷ đồng chi ứng dụng công nghệ thông tin và 1.800 tỷ đồng là chi đầu tư phát triển.

Theo tính toán, số dự toán chi quản lý 11.688 tỷ đồng trên chiếm 3,64% tổng dự toán thu và chiếm 4,88% tổng dự toán chi năm 2017.

Tin mới lên