Ngân hàng

Năm 2017, Eximbank đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 27%

(VNF) – Sau 2 năm tín dụng gần như đi ngang, năm 2017, Eximbank đã đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng lên đến 27%. Đồng thời, nhà băng này cũng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khá táo bạo 600 tỷ đồng, tăng trưởng 54%.

Năm 2017, Eximbank đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 27%

Eximbank đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 2017 lên đến 27%, bất chấp 2 năm gần đây, tín dụng của ngân hàng này gần như đi ngang

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông với mức tăng trưởng khá táo bạo ở nhiều chỉ tiêu.

Cụ thể, năm 2017, Eximbank đặt kế hoạch tổng dư nợ cấp tín dụng là 108.875 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2016. Đây là tốc độ tăng trưởng khá cao so với tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành khoảng 18%/năm.

Ấn tượng hơn, tốc độ tăng trưởng kế hoạch này được đặt ra trong bối cảnh 2 năm gần đây, tăng trưởng tín dụng của Eximbank gần như đi ngang. Trong các năm 2016, năm 2015 và năm 2014, dư nợ tín dụng của Eximbank lần lượt ở mức 85.824 tỷ đồng, 83.889 tỷ đồng và 86.123 tỷ đồng.

Tương tự, năm 2017, Eximbank cũng đặt kế hoạch tăng trưởng huy động vốn khá cao, ở mức 17%, đạt 120.000 tỷ đồng. 2 năm gần đây, tăng trưởng huy động vốn của Eximbank không đáng kể, như năm 2016 ở mức 4%, còn năm 2015 thậm chí còn âm (-) 3%.

Về tổng tài sản, Eximbank đặt kế hoạch năm 2017 là 150.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2016. Mặc dù mức tăng trưởng này ở mức khá nhưng vẫn chưa thể lấy lại được mốc 160.145 tỷ đồng hồi cuối năm 2014.

Lợi nhuận cũng là điểm nhấn trong kế hoạch kinh doanh 2017 của Eximbank. Nhà băng này đặt chỉ tiêu đạt 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2017, tăng tới 54% so với năm 2016. Ngoài ra, Eximbank cũng đặt chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%.

Tin mới lên