Tài chính

Năm 2017 sẽ phát hành 250.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(VNF) - Đó là thông tin được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, tổ chức sáng 28/12.

Năm 2017 sẽ phát hành 250.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Năm 2017 sẽ phát hành 250.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, thấp hơn 30.000 tỷ so với năm 2016

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Dự thảo nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô làm nền tảng cho sự phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với tăng trưởng gắn với 3 đột phá chiến lược; bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng, chống tham nhũng lãng phí, xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng đề ra 3 chỉ tiêu quan trọng là GDP 6,7%, lạm phát bình quân 4% và ngân sách phải bảo đảm cả trung ương và địa phương.

Năm 2017 sẽ phát hành 250.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Toàn cảnh Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017

Dự thảo cũng đề ra 10 giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, các bộ trong tổ điều hành vĩ mô phải theo dõi sát diễn biến, cập nhật tình hình các đối tác kinh tế lớn để có phản ứng chính sách phù hợp. 

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách chủ động linh hoạt, tăng trưởng tín dụng gắn với chất lượng, lưu ý kết cấu tín dụng, ổn định lãi suất năm 2017, phấn đấu giảm lãi suất trung dài hạn, quản lý thị trường ngoại tệ, vàng hiệu quả.

Phó Thủ tướng cho biết, năm tới dự kiến tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ là 250.000 tỷ đồng, giảm 30.000 tỷ đồng so với năm 2016 (280.000 tỷ đồng). Cơ cấu trái phiếu Chính phủ có sự thay đổi tích cực khi nguồn vốn từ ngân hàng giảm, các tổ chức tài chính khác tăng, kỳ hạn tăng.

Năm 2017 sẽ phát hành 250.00 tỷ trái phiếu Chính phủ

Năm 2017 dự kiến dự kiến tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ là 250.000 tỷ, giảm 30.000 tỷ so với 2016

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Dự thảo khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp cận trình độ ASEAN-4. Dự thảo cũng yêu cầu rà soát đồng bộ các quy định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung hỗ trợ tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đối với tái cơ cấu kinh tế, gắn với tăng trưởng, dự thảo nghị quyết cho biết các đề án liên quan đến tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu tổ chức tín dụng gắn xử lý nợ xấu… quyết tâm của Chính phủ trong quý I/2017 tất cả các đề án đều phải được trình các cơ quan liên quan.

Phó Thủ tướng cho biết trong năm 2017 các Bộ gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch… phải có những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đổi mới khoa học công nghệ, chú trọng sản xuất, chế biến sâu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh thị trường nội địa…

Bên cạnh đó cần tăng cường chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế. Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tăng cường bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nghị quyết giao cụ thể cho  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên & Môi trường… chủ động triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên và môi trường, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu đặc biệt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất các giải pháp công trình, phi công trình để thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó lũ lụt.

Trong thực hiện nhóm giải pháp cải cách hành chính, dự thảo nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả trong phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung xử lý các vụ án tham nhũng lớn, nghiêm trọng…

"Khâu yếu nhất của chúng ta là tổ chức thực hiện, vì vậy lần này Nghị quyết giao rất kỹ. Trong tháng 1/2017, các bộ ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch hành động, có đơn vị, cơ quan chủ trì cụ thể. Thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch đã đề ra, chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp trên để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh", Phó Thủ tướng nói.

Tin mới lên