Ngân hàng

Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch lãi 9.200 tỷ, tín dụng tăng 15%

(VNF) – Vietcombank đặt kế hoạch lãi trước thuế 9.200 tỷ đồng trong năm 2017, nhiều khả năng cao nhất trong giới ngân hàng nhưng cũng chỉ tăng 8% so với năm 2016, khá khiêm tốn so với mức tăng 25% năm qua. Với dư nợ tín dụng, Vietcombank đặt kế hoạch tăng trưởng 15%.

Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch lãi 9.200 tỷ, tín dụng tăng 15%

Vietcombank khá thận trọng với kế hoạch lợi nhuận 2017

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị Vietcombank, năm 2016, Vietcombank đã ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, trong đó đặc biệt, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên và duy nhất hoàn tất việc trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu VAMC. Đồng thời, lãi trước thuế đạt 8.523 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 25%, cao nhất từ năm 2009 tới nay.

Song song, Vietcombank cũng đã thực hiện thành công hai đợt tăng vốn, bao gồm: phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% để tăng vốn điều lệ thêm 9.327 tỷ đồng và phát hành xấp xỉ 8.000 tỷ đồng trái phiếu, trong đó có 6.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2.

Với kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, dù Vietcombank vẫn tích cực triển khai nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt do vướng mắc về vấn đề giá.

Cũng trong năm 2016, Vietcombank đã triển khai các thủ tục thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt, 3 công ty con gồm Công ty Kiều hối, Công ty Tín dụng tiêu dùng và Công ty AMC, 1 ngân hàng con tại Lào, văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ.

Vietcombank

Vietcombank đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 2017 khá thận trọng, ở mức 8%, trong khi kế hoạch tăng trưởng tín dụng cũng thấp hơn kế hoạch toàn ngành

Báo cáo của HĐQT Vietcombank cũng chỉ ra một số tồn tại trong năm qua, chẳng hạn như mức sinh lời NIM vẫn ở mức tương đối thấp so với một số ngân hàng, công tác xử lý tác nghiệp tập trung và các sản phẩm tài trợ thương mại chưa được cải thiện tương xứng với tốc độ gia tăng cạnh tranh, hệ thống thông tin cần tiếp tục được cải thiện, áp lực vốn đảm bảo chuẩn Basel II cao do tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa thành công.

Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch lãi trước thuế 9.200 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016. Mức tăng này thấp hơn khá nhiều mức tăng 25% mà Vietcombank đạt được trong năm vừa qua.

Về tổng tài sản, Vietcombank đặt kế hoạch tăng trưởng 11%, đạt 874.577 tỷ đồng, trong đó, tăng trưởng dư nợ tín dụng kế hoạch là 15% (thấp hơn kế hoạch 17 - 18% của toàn ngành), đạt 547.133 tỷ đồng.

Vietcombank đặt kế hoạch tăng trưởng huy động vốn năm 2017 thấp hơn tăng trưởng tín dụng, ở mức 14%, đạt 684.841 tỷ đồng.

Năm 2017, Vietcombank tiếp tục đặt kế hoạch cổ tức 8%, đồng thời, đặt kế hoạch tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 2%. Đến hết năm 2016, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank ở mức 1,46%.

Tin mới lên