Tài chính

Năm 2018 Hà Nội giảm lỗ hơn 1.000 tỷ đồng từ chống chuyển giá

Năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã giảm lỗ được trên 1.050 tỷ đồng từ hoạt động thanh tra chống chuyển giá.

Năm 2018 Hà Nội giảm lỗ hơn 1.000 tỷ đồng từ chống chuyển giá

Cục Thuế Hà Nội đạt mức thu ngân sách 226.795 tỷ đồng năm 2018 - Ảnh: Internet

Thông tin trên được Cục Thuế Hà Nội đưa ra tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác thuế 2018 và nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác thuế năm 2019 diễn ra mới đây.

Theo đó, Phó Tổng cục trưởng kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Nguyễn Thế Mạnh cho biết, tính đến 15 giờ ngày 31/12/2018, Cục Thuế Hà Nội có tổng mức thu ngân sách là 226.795 tỷ đồng, đạt 103,9% dự toán, tăng 16,5% so với thực hiện năm 2017.

Hầu hết các khoản thu đều tăng trưởng so với năm 2017, trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, bền vững và cao nhất trong 3 năm gần đây. Cụ thể: khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 20,1%, thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 21%, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 13%...

Năm 2018, Cục Thuế Hà Nội thu hồi được 12.100 tỷ đồng số tiền thuế nợ đọng. Tổng số nợ thuế ước đến 31/12/2018 giảm 700 tỷ (-3,6%) so với 31/12/2017, trong đó, nợ trên dưới 90 ngày (khả năng thu) giảm 2.233 tỷ (-15,8%). Số nợ đọng thuế trên dưới 90 ngày năm sau giảm so với năm trước (Năm 2016 giảm 14,3% so với năm 2015, năm 2017 giảm 24,2% so với năm 2016 và đến 31/12/2018 giảm 15,8% so với năm 2017).

Bên cạnh đó, năm 2018 công tác thanh tra chống chuyển giá đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn. Đơn vị đã hoàn thành 129 cuộc thanh tra, đạt 127,7% kế hoạch, tăng 59% so với cùng kỳ; giảm lỗ trên 1.050 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ.

 

Tin mới lên