Tài chính

Năm 2018, ngành thuế thu ngân sách đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng

(VNF) - Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, năm 2018, thu ngân sách do ngành thuế thực hiện đạt 1.146.933 tỷ đồng (không bao gồm khoản thu từ bán cổ phần của nhà nước tại các doanh nghiệp), bằng 107,2% dự toán, bằng 112,3% so với thực hiện năm 2017.

Năm 2018, ngành thuế thu ngân sách đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng

Năm 2018, ngành thuế thu ngân sách đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Trong đó thu từ dầu thô đạt 66.048 tỷ đồng, bằng 183,9% dự toán, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2017.

Theo Tổng cục Thuế, thu từ dầu thô vượt dự toán và tăng khá so với cùng kỳ năm 2017 chủ yếu là do giá dầu thô bình quân năm 2018 ước đạt 74 USD/thùng, tăng 24 USD so với giá dự toán, tăng 18,4 USD/thùng so với cùng kỳ; sản lượng thanh toán ước đạt 12,5 triệu tấn, vượt 1,2 triệu tấn so với dự toán. Bên cạnh đó, phát sinh khoản thu kết dư chi phí của Liên doanh Vietsovpetro khoảng 3.300 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng cho biết năm 2018, số thu nội địa đạt 1.080.885 tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán, tăng 11,2% so với năm 2017. Trong đó thu từ cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại ước đạt 67.679 tỷ đồng, bằng 126,3% dự toán, bằng 90% so với năm 2017; thu tiền sử dụng đất đạt 146.616 tỷ đồng, bằng 170,7% dự toán (vượt 60.716 tỷ), vượt 28.616 tỷ so với số đã báo cáo quốc hội, tăng 17,1% so với cùng kỳ; thu từ chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước đạt 4.851 tỷ đồng;…

Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 của hệ thống thuế được giao là 1.070.200 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 35.900 tỷ, thu nội địa trừ dầu là 1.034.300 tỷ.

Về tổng thể, Tổng cục Thuế cho hay hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh (61/63 địa phương). Trong đó, có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu), còn 2 địa phương không hoàn thành dự toán do bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan là: Bình Dương, Đồng Nai. Hầu hết các địa phương tăng thu so với cùng kỳ, trong đó có 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao từ 15% trở lên

Đối với công tác quản lý nợ thuế, năm 2018, ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018; trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, tăng 2.661 tỷ đồng so với 31/12/2017. Trong đó: tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (-5,7%) so với 31/12/2017;

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 36.511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 5.042 tỷ đồng (+16%) so với thời điểm 31/12/2017.

Tin mới lên