Tài chính

Năm 2018, TTC Land vượt 41% kế hoạch doanh thu và 8% kế hoạch lợi nhuận

Với lũy kế 1.440 sản phẩm được bàn giao, vượt 8% kế hoạch năm, TTC Land đã vượt lần lượt 41% và 8% chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2018, tương ứng đạt 2.929 tỷ đồng và 334 tỷ đồng, tương ứng tăng 61% và 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng tăng trưởng 10% lên 241 tỷ đồng cho cả năm 2018.

Năm 2018, TTC Land vượt 41% kế hoạch doanh thu và 8% kế hoạch lợi nhuận

Năm 2018, TTC Land vượt 41% kế hoạch doanh thu và 8% kế hoạch lợi nhuận.

Trong cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu chuyển nhượng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 94%; doanh thu dịch vụ, cho thuê văn phòng và doanh thu khác lần lượt chiếm tỷ trọng 3%, 2% và 1%.

Riêng trong quý IV, công ty đã thực hiện bàn giao 5 dự án trọng điểm gồm 603 sản phẩm theo tiến độ và đúng cam kết với khách hàng, đưa tổng số sản phẩm bàn giao trong năm 2018 lên 1.440 sản phẩm.

Công ty đã hoàn thành bàn giao đến cuối năm 2018 đối với dự án Charmington La Pointe là 100%. Những dự án còn lại là Jamona Golden Silk 98%, Carillon 5 86%, Jamoma City 64% và Jamona Home Resort 43% sẽ tiếp tục được bàn giao và ghi nhận doanh thu trong năm 2019.

Tỷ lệ hấp thụ trung bình của các dự án này đạt 98%, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018.

Đặc biệt 3 dự án: Charmington La Pointe, Jamona Golden Silk và Carillon 5 có biên lợi nhuận gộp vượt trội khoảng 44%, 41% và 34%, góp phần vào biên lợi nhuận gộp toàn công ty là 22% với lợi nhuận gộp năm 2018 đạt 638 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Ngoài việc triển khai các hoạt động xây dựng dự án để bàn giao theo cam kết với khách hàng nhằm gia tăng ghi nhận doanh thu từ hoạt động lõi, trong năm 2018, TTC Land ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính gần 230 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ, trong đó có 45 tỷ đồng đến từ lãi chuyển nhượng cổ phần trong quý III và 29 tỷ đồng đến từ việc nhận cổ tức công ty liên kết trong quý IV.

Việc thực hiện các danh mục đầu tư hợp lý để mang về nguồn doanh thu cho công ty vào thời điểm thích hợp cũng đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu doanh thu của công ty.

Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2017- 2018

Trong danh mục dự án hiện tại, TTC đang mở bán 5 dự án với 2.516 sản phẩm bao gồm Charmington Iris, Jamona City - Sky Villas, Jamona Heights, Carillon 5 và Carillon 7; đồng thời, TTC Land cũng đồng loạt triển khai hàng loạt 17 dự án dự kiến bàn giao 2019-2022.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp theo đó ghi nhận tăng so với cùng kỳ để đạt mục tiêu số lượng hàng bán cũng như cam kết về thời gian bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

Tuy nhiên, tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần vẫn duy trì ở mức 11%, giảm nhẹ so với mức cùng kỳ là 12%, nằm trong kế hoạch là 14%. Điều này minh chứng cho những nỗ lực của công ty trong việc kiểm soát chi phí để gia tăng hiệu quả hoạt động. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 334 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch và tăng trưởng hơn 21% so với năm 2017.

Hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2018 với chi phí được kiểm soát chặt chẽ, các chỉ số sinh lời của TTC Land ghi nhận những con số khả quan so với doanh nghiệp cùng ngành; trong đó biên lợi nhuận gộp 22%, biên EBITDA 18% và biên EBIT 17%, tương đương trung bình ngành.

Cơ cấu vốn an toàn, đảm bảo hoạt động bền vững trong trung dài hạn.

Cụ thể, đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của TTC Land tăng 13% so với đầu năm, đạt 10.789 tỷ đồng. Giai đoạn 2017-2018, mặc dù tích cực tích lũy quỹ đất mới nhưng công ty vẫn duy trì tiền và các khoản tương đương tiền khoảng 158 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm.

Hàng tồn kho vẫn duy trì ở mức 4.009 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và tỷ trọng trên tổng tài sản giảm còn 37% so với 42%; nhờ vào việc tiếp tục bàn giao các dự án: Jamona City, Jamona Golden Silk, Jamona Home Resort, Charmington La Pointe và Carillon 5.

Cuối năm 2018, TTC Land đang có khoảng 1.648 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, chiếm 15% tổng nguồn vốn, ghi nhận được từ tỷ lệ hấp thụ khả quan gần 90% từ 7 dự án trong danh mục mở bán. Đây là các khoản tiền trả trước hay đặt cọc của khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản để bán từ các dự án của công ty.

Lũy kế cả năm 2018, TTC Land đã mở bán 7 dự án với 1.366 sản phẩm được thị trường đón nhận, tăng trưởng 140% cùng kỳ. Doanh số tương ứng với lượng sản phẩm này khoảng 4.100 tỷ dự kiến sẽ được ghi nhận doanh thu vào trong giai đoạn 2019-2021 khi TTC Land hoàn thành và bàn giao sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng.

Tận dụng tốt nguồn vốn huy động từ khách hàng, TTC Land vừa có thể tiếp tục triển khai xây dựng 17 dự án đang phát triển nhưng vẫn tiết giảm được chi phí lãi vay.

Hiện nay cơ cấu vốn trung bình của các dự án chiếm khoảng 20% là vốn tự có, 35% là trả trước từ khách hàng và 45% là vốn vay, đảm bảo cơ cấu vốn của TTC Land luôn trong mức an toàn với các công ty cùng ngành.

Cơ cấu nợ vay/vốn chủ sở hữu và nợ vay/tổng tài sản lần lượt chỉ là 0,54 lần và 0,23, tương đương bình quân ngành và thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn trên thị trường. Chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu cuối năm 2018 giảm 3% so với đầu năm và chi phí tài chính cũng giảm 2% so với năm 2017.

Việc quản lý tốt cơ cấu nợ vay sẽ làm giảm rủi ro tài chính, đồng thời sẽ gia tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay mới trong trong tương lai khi TTC Land hiện đang sở hữu tổng danh mục các dự án đã, đang bàn giao và đang phát triển là 27 dự án với gần 15.800 sản phẩm.

Tổng số sản phẩm đã tiêu thụ và bàn giao đến hết năm 2018 đạt 7.270 và 5.450 sản phẩm, chiếm 46% và 35% trên tổng số sản phẩm của TTC Land.

Mặc dù thị trường chứng khoán chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ thế giới trong năm 2018 nhưng TTC Land vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi thực hiện chia cổ tức là 7% trong tháng 10/2018; nâng vốn điều lệ từ 3.170 tỷ đồng lên 3.392 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu theo đó cũng tăng 29% từ 3.483 tỷ đồng lên 4.508 tỷ đồng.

TTC Land là một trong số ít những công ty bất động sản trên thị trường hiện đa dạng hóa mô hình hoạt động trên cả 5 loại hình sản phẩm chính của ngành bất động sản bao gồm khu công nghiệp, dân dụng, kho vận, nghỉ dưỡng và thương mại - văn phòng. Quỹ đất sẽ phát triển của các loại hình sản phẩm này đang chiếm lần lượt 55%; 24%; 11%; 10% và 0,1% trong cơ cấu quỹ đất 1.767 ha, đủ để công ty hiện thực hóa chiến lược trong vòng 15 năm tiếp theo.

Tin mới lên