Công nghệ

Năm 2019, doanh thu công nghiệp ICT Việt Nam ước đạt hơn 112 tỷ USD

(VNF) - Tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) năm 2019 của Việt Nam ước đạt 112,350 tỷ USD, trong đó xuất khẩu công nghiệp ICT đạt 91,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2018.

Năm 2019, doanh thu công nghiệp ICT Việt Nam ước đạt hơn 112 tỷ USD

Tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT của Việt Nam trong năm 2019 ước đạt 112,350 tỷ USD, tăng trưởng 10% so với năm 2018

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT Việt Nam trong năm 2019 ước đạt 112,350 tỷ USD, tăng trưởng 10% so với năm 2018. Trong đó, xuất khẩu công nghiệp ICT đạt 91,5 tỷ USD, chiếm 81,5 % tổng doanh thu. 

Cũng theo báo của Bộ TT&TT, doanh thu công nghiệp phần mềm đạt 5 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với năm 2018. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước từ công nghiệp ICT năm 2019 là 54.000 tỷ đồng, tăng 2000 tỷ so với năm 2018.

Báo cáo của Bộ TT&TT cũng cho biết, tổng doanh thu viễn thông 469,7 nghìn tỷ đồng (tăng 18,67% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 134 nghìn tỷ đồng (tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018), chiếm 28,53% doanh thu toàn ngành.

Đối với ngành công nghiệp nội dung số, hiện doanh thu chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong doanh thu ngành công nghệ thông tin (chiếm 0,76%),  trong đó chủ yếu xuất phát từ thị trường xuất khẩu (chiếm doanh thu xuất khẩu chiếm 93%).

Bộ TT&TT cho biết hiện doanh nghiệp nội dung số Việt Nam chưa khai thác được thị trường nội địa thị trường này đang bị chiếm lĩnh bởi các doanh nghiệp nền tảng xuyên biên giới lớn như Google, Facebook... Tuy nhiên, Bộ đang có các định hương mới để thúc đẩy doanh thu của lĩnh vực này lên 2-3 lần trong thời gian tới.

Cụ thể, trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã đưa ra mục tiêu phát triển hệ sinh thái số Việt Nam và khẳng định việc phát triển hệ sinh thái số Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

"Đối với Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ đặt ra là phát triển 5 nhóm sản phẩm, dịch vụ. Cụ thể sẽ tập trung vào nhóm sản phẩm, dịch vụ gồm; tìm kiếm thông tin, mạng xã hội, trình duyệt web, hệ điều hành và phần mềm phòng chống mã độc", Bộ TT&TT cho biết.

Báo cáo của Bộ TT&TT cũng chỉ ra rằng ngành công nghiệp ICT đang gặp những vấn đề vướng mắc bao gồm việc doanh thu của doanh nghiệp FDI đang chiếm tới 98% tổng doanh thu xuất khẩu phần cứng, trong khi chưa có nhiều sản phẩm trong lĩnh vực điện tử, viễn thông được sáng tạo và thiết kế tại Việt Nam.

Ngoài ra, việc vi phạm bản quyền còn cao làm giảm động lực. sáng tạo, phát triển ngành nội dung số, phần mềm; quản lý nhà nước đối với hoạt động xuyên biên giới chưa hiệu quả, dẫn đến doanh nghiệp việt nam phải chấp hành nhiều quy định hơn doanh nghiệp nước ngoài.

Tin mới lên