Tài chính

Năm 2019, ngành tài chính phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán trên 3%

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm 2019, toàn ngành sẽ phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán trên 3%.

Năm 2019, ngành tài chính phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán trên 3%

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, tính đến trưa ngày 28/12/2018 thu ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 1.397 nghìn tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ước thu ngân sách nhà nước năm 2018 vượt khoảng trên 80 nghìn tỷ đồng (trên 6%) so dự toán.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, tính đến trưa ngày 28/12/2018 thu ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 1.397 nghìn tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán, trong đó thu ngân trung ương đạt 103,4% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 109,3% dự toán.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng nêu rõ, ngay từ đầu năm, toàn ngành tài chính đã tích cực, hỗ trợ các doanh nghiệp, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định; xử lý quyết liệt nợ đọng thuế, phấn đấu đưa số nợ thuế có khả năng thu hồi cuối năm 2018 về thấp hơn năm 2017.

Ngoài ra, ngành tài chính cũng tiếp tục quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán; thực hiện điều chỉnh tăng 7% tiền lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính – ngân sách theo Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cơ cấu chi chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27% (mục tiêu là 25-26%); chi thường xuyên còn dưới 62% tổng chi ngân sách nhà nước (mục tiêu là dưới 64%).

Đối với chi đầu tư, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa nhận việc giải ngân vốn đầu tư năm nay vẫn rất chậm, ước đến 31/12/2018, giải ngân vốn ngân sách nhà nước mới đạt khoảng 66,6%; trong đó, vốn trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 35,5%; nhiều bộ, ngành, địa phương đề nghị bổ sung kế hoạch trung hạn vốn ODA, nhưng thực tế giải ngân năm 2018 mới đạt khoảng 40%.

Về bội chi ngân sách nhà nước, nhờ sử dụng các khoản tăng thu, tiết kiệm chi, nên ước cả năm dưới 3,6% GDP (đã báo cáo Quốc hội là 3,67%).

Người đứng đầu ngành tài chính cũng cho biết, nợ công tiếp tục được cơ cấu lại, nâng cao tính an toàn, bền vững tài chính quốc gia. Với việc thực hiện huy động trái phiếu Chính phủ theo tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kết hợp với kiểm soát và giảm bội chi ngân sách nhà nước, nên dư nợ công đến hết năm 2018 ước thấp hơn 61% GDP (đã báo cáo Quốc hội là 61,4% GDP), nợ Chính phủ dưới 52% GDP (báo cáo Quốc hội là 52,1% GDP), nợ nước ngoài quốc gia khoảng 49,7% GDP.

Cơ cấu nợ được cải thiện. Kỳ hạn bình quân trái phiếu Chính phủ năm 2018 là 12,6 năm; lãi suất bình quân là 4,67% (năm 2017 là 5,98%). Đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội, các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm,... vào trái phiếu Chính phủ năm 2018 đã tăng lên khoảng 50%. Nhờ phát triển thị trường vay trong nước, nên đã giảm dần phụ thuộc vào các khoản vay nước ngoài.

Về nhiệm vụ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết đã quản lý chặt chẽ việc định giá doanh nghiệp, chống thất thoát, tham nhũng trong cổ phần hoá và thoái vốn; bán cổ phần lần đầu 21 doanh nghiệp thu về 21,6 nghìn tỷ đồng và thoái vốn thu về 18,3 nghìn tỷ đồng, thặng dư 18,2 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiến độ triển khai chưa đạt yêu cầu. Theo kế hoạch, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp. Nhưng tính đến ngày 20/12/2018, mới có 15 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, việc đăng ký, giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp cổ phần hóa chậm. Đến nay, còn 667 doanh nghiệp đã cổ phần hoá nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán ảnh hưởng tới mục tiêu đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước là tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất-kinh doanh, cần tăng cường quản lý thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế...; Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm 2019, toàn ngành sẽ phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán trên 3%; bảo đảm mức động viên trên 23,5% GDP, tăng tỷ trọng thu từ thuế, phí lên trên 84%.

Đối với chi ngân sách nhà nước, Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ quán triệt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ luật tài chính; nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên 27%-27,5%, đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư chậm; cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Trung ương; giảm bội chi ngân sách xuống dưới 3,6% GDP; nợ công ở mức khoảng 61% GDP.

Đồng thời, thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, gắn với việc đăng ký, niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán, tăng cường công khai, minh bạch, đổi mới quản trị.

Tin mới lên