Tiêu điểm

Năm 2020 tăng lương cơ sở cho công chức lên 1,6 triệu đồng/tháng

(VNF) - Với 451 đại biểu tán thành (chiếm 93,37%), Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Năm 2020 tăng lương cơ sở cho công chức lên 1,6 triệu đồng/tháng

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở cho công chức lên 1,6 triệu đồng/tháng vào năm 2020

Chiều nay (12/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 được Quốc hội thông qua là trên 1,512 triệu tỷ đồng, con số chi ngân sách nhà nước là trên 1,747 triệu tỷ đồng.

Bội chi ngân sách nhà nước được ấn định ở mức 234.800 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương bội chi 217.800 tỷ, phần còn lại dành cho bội chi địa phương. Như vậy, mức bội chi của ngân sách nhà nước chiếm 3,44% GDP.

Quốc hội cũng đồng ý thông qua tổng mức vay của ngân sách nhà nước là trên 488.921 tỷ đồng.

Quốc hội cũng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Theo đó, cơ cấu vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của 2 dự án trọng điểm quốc gia được điều chỉnh theo hướng tăng vốn ngoài nước và giảm vốn trong nước, tương ứng là trên 3.580 tỷ đồng;

Bổ sung trên 241.000 tỷ đồng cho các dự án giảm nghèo bền vững, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và và bố trí số vốn tương ứng trong dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2020 để thu hồi vốn ứng trước;

Hòa chung số vốn 4.069 tỷ đồng còn lại chưa phân bổ trong tổng số 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, giao Chính phủ thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội.

Nghị quyết được thông qua với 93,37% đại biểu Quốc hội tán thành.

Theo nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch; phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; cơ cấu lại các khoản thu, sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, tiết kiệm chi, kiểm soát chặt chẽ bội chi…

Đồng thời, Quốc hội cũng thông qua việc thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2020.

Quốc hội yêu cầu tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, từ năm 2019 dành 40% tăng thu thực hiện của ngân sách trung ương và 70% tăng thu thực hiện so với dự toán của ngân sách địa phương để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2020 và tích lũy cho giai đoạn 2021-2025.

>>> Xem thêm: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ đề nghị xử công khai vụ ly hôn

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên