Tài chính tiêu dùng

Năm 2021, BIC đặt mục tiêu lãi trước thuế giảm 22,2%

(VNF) - Tổng công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BIC) vừa công bố thông báo họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Năm 2021, BIC đặt mục tiêu lãi trước thuế giảm 22,2%

Năm 2021, BIC đặt mục tiêu lãi trước thuế giảm 22,2%

Theo đó, BIC đặt kế hoạch năm 2021 sẽ đem về 2.830 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm (theo báo cáo riêng lẻ), tăng 10,5% so với thực hiện trong 2020. Song lãi trước thuế hợp nhất dự kiến giảm 22,2% về mức 292 tỷ đồng.

Theo BIC, mục tiêu lợi nhuận giảm so với 2020 do nguyên nhân lợi nhuận hoạt động đầu tư giảm do lãi suất tiền gửi giảm xuống còn 5% tại thời điểm hiện nay và lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến giảm.

Năm 2021, BIC cũng cho biết sẽ thực hiện đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ và tỷ lệ bồi thường dự kiến tăng do hoạt động kinh doanh bảo hiểm không còn được hưởng các điều kiện thuận lợi như trong năm 2020.

Nói về những khó khăn, thách thức trong năm 2021, BIC cho hay năm 2020, công ty có nhiều thuận lợi như tỷ lệ bồi thường xe cơ giới thấp (do tần suất bồi thường giảm, một phần đáng kể nhờ các giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19 bùng phát). Tuy nhiên, những ảnh hưởng này sẽ giảm đáng kể, tỷ lệ bồi thường xe cơ giới, con người có thể tăng trở lại.

Với tình hình cạnh tranh rất khốc liệt hiện nay, BIC đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mảng xe cơ giới, con người trong năm 2021 và các năm tới, hiệu quả kinh doanh bảo hiểm trong ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng.

Được biết, năm 2020, BIC hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, tiếp tục duy trì có lãi trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm của tổng công ty đạt 2.562 tỷ, hoàn thành 105,6% mục tiêu doanh thu được Đại hội đồng cổ đông giao.

Doanh thu phí bảo hiểm phát sinh năm 2020 tăng trưởng 17,3% so với cùng kỳ năm 2019 đạt 2.396 tỷ đồng (bao gồm doanh thu gốc từ hợp đồng kinh doanh bảo hiểm).

Với tốc độ tăng trưởng doanh thu cao, bảo hiểm con người ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu nghiệp vụ. Tuy nhiên, các nghiệp vụ khác như tài sản, ô tô tăng trưởng thấp hơn bình quân thị trường khiến tỷ trọng giảm mạnh.

Năm qua, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) của BIC tăng trưởng gần 70%, mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.

Tin mới lên