Đô thị

Năm 2022, TP. HCM dành hàng chục nghìn tỷ cho các dự án hạ tầng, môi trường, bệnh viện...

(VNF) - Hội đồng Nhân dân TP. HCM dự kiến bố trí nguồn vốn trung ương cho thành phố năm 2022 là 2.479 tỷ đồng; đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố là 42.508 tỷ đồng.

Năm 2022, TP. HCM dành hàng chục nghìn tỷ cho các dự án hạ tầng, môi trường, bệnh viện...

TP. HCM: dự kiến hàng chục nghìn tỷ đồng vốn cho các dự án hạ tầng, môi trường, bệnh viện... năm 2022 (ảnh minh họa)

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước, có 4 dự án là dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn) là 1.000 tỷ đồng. Dự án xây dựng nút giao thông An Phú là 365 tỷ đồng. Dự án xây dựng mới Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM là 283 tỷ đồng. Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh là 120 tỷ đồng.

Đối với vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương có 5 dự án, gồm dự án cải thiện môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2 với số vốn là 190 tỷ đồng. Dự án vệ sinh môi trường TP. HCM - giai đoạn 2 với số vốn là 400 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông xanh TP. HCM (SECO) với số vốn là 50 tỷ đồng. Dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại TP. HCM (dự án SPR) với số vốn là 11 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên là 60 tỷ đồng.

Hội đồng Nhân dân TP. HCM cũng thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước của TP. HCM là 42.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công cân đối từ nguồn bội chi ngân sách thành phố trong năm 2022 là hơn 9.900 tỷ đồng, vốn đầu tư công cân đối từ ngân sách thành phố là hơn 32.500 tỷ đồng

Về phân bổ chi tiết tổng số vốn, Hội đồng Nhân dân TP. HCM thông qua mức vốn là 29.464 tỷ đồng. Trong đó, đối với vốn đầu tư công cân đối từ bội chi ngân sách thành phố sẽ bố trí cho các dự án sử dụng vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ với tổng số vốn bố trí là 5.450 tỷ đồng. Còn vốn đầu tư công cân đối từ ngân sách thành phố với tổng số vốn là 24.013 tỷ đồng.

TP. HCM cũng dự phòng kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 13.043 tỷ đồng sử dụng để tiếp tục bố trí bổ sung vốn cho các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công được Hội đồng Nhân dân TP. HCM thông qua trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố trong các đợt điều chỉnh, bổ sung.

Tin mới lên