Ngân hàng

Nam A Bank (NAB): 6 tháng lãi gần 1.200 tỷ đồng trước thuế, hoàn thành 52% kế hoạch năm

(VNF) - Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy nhiều chỉ tiêu kinh doanh quan trọng tăng trưởng khả quan, trong đó tổng tài sản, huy động vốn… sắp “chạm” mốc kế hoạch cả năm.

Nam A Bank (NAB): 6 tháng lãi gần 1.200 tỷ đồng trước thuế, hoàn thành 52% kế hoạch năm

Nam A Bank (NAB): 6 tháng lãi gần 1.200 tỷ đồng trước thuế, hoàn thành 52% kế hoạch năm.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 171.175 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch; huy động vốn đạt 136.242 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch. Cùng với đó, dư nợ cho vay đạt 111.897 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch năm 2022.

Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Nam A Bank đạt 1.171 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch mục tiêu; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,36%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

ĐHĐCĐ của Nam A Bank trước đó đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với lợi nhuận đạt 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021.

Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 126.000 tỷ đồng, tăng 22,7% nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Ngân hàng dự kiến đến cuối năm 2022, tổng tài sản tăng 24% so với đầu năm, lên mức 190.000 tỷ đồng. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3%.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, Nam A Bank tiếp tục đặt trọng tâm kinh doanh phát triển bền vững, ổn định, chú trọng chiến lược công nghệ hướng song song với xanh hóa tài chính nhằm nâng tầm mô hình tài chính toàn diện và tăng cường trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ chú trọng củng cố hoạt động, tạo những bước tiến trong chuyển đổi số với mục tiêu quản trị, điều hành trên nền tảng số, tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt.

 

Tin mới lên