Đô thị

Nam Long: Doanh thu và lợi nhuận đều không đạt kế hoạch năm

(VNF) – Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, trong đó ghi nhận mức doanh thu thuần cả năm đạt 2.533 tỷ - tương đương 79,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 387 tỷ - tương đương 97% kế hoạch năm.

Nam Long: Doanh thu và lợi nhuận đều không đạt kế hoạch năm

Doanh thu và lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đều không đạt kế hoạch

Cụ thể, trong quý IV/2016, doanh thu thuần của Nam Long đạt 862 tỷ, tăng 253 tỷ so với cùng kỳ năm trước (tương đương mức tăng 41%), lợi nhuận gộp được đẩy tăng thêm 170 tỷ so với cùng kỳ (tương đương mức tăng 85%).

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp 6 lần (đạt 12 tỷ), phần lãi trong công ty liên kết tăng gấp ba, chi phí bán hàng suy giảm…đã đưa tổng lợi nhuận sau thuế quý IV của Nam Long đạt 199 tỷ, tăng 67 tỷ (tương đương mức tăng 51%) so với quý IV/2015.

Lũy kế từ đầu năm đến hết năm 2016, doanh thu thuần của Nam Long đạt 2.533 tỷ, tăng gấp đôi so với năm trước. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng thêm 45%, phần lãi trong công ty liên kết tăng thêm hơn 200% trong khi chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp có mức tăng rất nhỏ, tất cả đưa tổng lợi nhuận sau thuế của Nam Long đạt 387 tỷ, tăng 179 tỷ (tương đương tăng 86%) so với năm 2015.

Trong đó, mức lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 345 tỷ, tăng 137 tỷ, tương đương mức tăng 66% so với năm ngoái.

Mặc dù có mức tăng ấn tượng như vậy, tuy nhiên so với mục tiêu đề ra (doanh thu thuần 3.187 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 399 tỷ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 360 tỷ đồng), Nam Long mới chỉ hoàn thành 79,4% về doanh thu thuần và 97% lợi nhuận sau thuế.

Nam Long: Doanh thu thuần và lợi nhuận đều không đạt kế hoạch năm ảnh 1

Báo cáo tài chính hợp nhất của Nam Long ghi nhận mức lợi nhuận 387 tỷ trong năm 2016

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của Nam Long đạt 6.208 tỷ, tăng 1186 tỷ (tương đương tăng 23,6%) so với năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 5.828 tỷ (tăng 24%), tài sản dài hạn đạt 380 tỷ (tăng 18%). Hàng tồn kho giữ ổn định ở mức hơn 3.600 tỷ.

Tổng nợ phải trả của Nam Long hiện đang ở mức 3.061 tỷ, tăng 466 tỷ (tương đương tăng 18%), trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 2/3, đạt 2.179 tỷ. Trong các khoản nợ ngắn hạn, mục "chi phí phải trả ngắn hạn" chiếm tỷ trọng lớn nhất (28%) và tăng nhanh nhất (2,6 lần). Đây là khoản chi phí thầu phụ cho các dự án chưa hoàn thành. Mục "vay ngắn hạn" cũng chiếm tỷ trọng khá lớn (16%) và tăng nhanh (1,6 lần) – phần lớn là do các khoản vay dài hạn đến kỳ trả của Nam Long.

Hiện, Nam Long đang ôm khoản vay ngắn hạn 82 tỷ từ các đơn vị: Ngân hàng TMCP Phương Đông (57 tỷ), Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (13 tỷ), Agribank (12 tỷ). Bên cạnh đó là khoản vay dài hạn 451 tỷ từ các đơn vị: Ngân hàng TMCP Phương Đông (hơn 447 tỷ) và Ngân hàng TNHH CTBC – chi nhánh TP. HCM (4,2 tỷ). Trong đó, riêng khoản vay dài hạn đến kỳ trả là hơn 101 tỷ đồng.

Tin mới lên