Tài chính

Nam Long Group: Hụt mục tiêu lãi ròng 2018

(VNF) – Năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) ghi nhận mức lãi ròng 761 tỷ đồng, kém mục tiêu lợi nhuận điều chỉnh 12,5%.

Nam Long Group: Hụt mục tiêu lãi ròng 2018

Theo báo cáo hợp nhất quý IV/2018, trong quý cuối cùng của năm, doanh thu thuần của NLG đạt 813 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 318 tỷ đồng, giảm 41%.

Trong quý, hoạt động tài chính mang lại doanh thu 43 tỷ đồng (tăng 45%), hoạt động liên doanh liên kết mang về 8,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản chi phí cũng gia tăng đáng kể: chi phí tài chính tăng 2,4 lần; chi phí quản lí tăng 26%. Do đó, kết thúc quý IV, lợi nhuận trước thuế của NLG chỉ đạt 174 tỷ đồng, giảm 2 lần so với cùng kì.

Dù vậy, lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của NLG đạt 3.534 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 16%.

Doanh thu tài chính trong năm đạt 129 tỷ đồng (tăng 36%), phần lãi trong công ty liên kết đạt 14 tỷ đồng (tăng khá so với mức âm 2,8 tỷ đồng năm trước). Công ty cũng có thêm 9 tỷ đồng lợi nhuận khác, do đó lợi nhuận sau thuế cả năm 2018 đạt 884 tỷ đồng, tăng 17%.

Được biết trong kế hoạch ban đầu, NLG đặt mục tiêu lợi nhuận công ty mẹ (lãi ròng) năm 2018 là 614 tỷ đồng. Con số này được vạch ra trên cơ sở công ty hợp tác với đối tác Nhật Bản thực hiện giai đoạn 1 dự án Waterpoint, Long An, diện tích 52 ha. Tuy nhiên sau đó, NLG đã điều chỉnh kế hoạch lãi ròng năm 2018 lên 870 tỷ đồng.

Với 761 tỷ đồng lãi ròng đạt được trong năm 2018, NLG còn cách mục tiêu điều chỉnh tới 12,5%.

Về tài sản, tổng tài sản của NLG tại ngày 31/12/2018 là 9.572 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước. Tài sản ngắn hạn chiếm 76% và tăng 8%, đạt 7.317 tỷ đồng; tài sản dài hạn là 2.255 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần.

Cơ cấu tài sản của NLG có điểm đáng chú ý là sự dồi dào về tiền. Công ty có hơn 2.000 tỷ đồng gửi ngân hàng, trong đó có hơn 1.200 tỷ đồng gửi kì hạn dưới 3 tháng.

Điểm đáng chú ý khác là các khoản phải thu ngắn hạn tăng rất mạnh, tăng gấp 3,2 lần, lên 1.879 tỷ đồng, chủ yếu do khoản tạm ứng mua cổ phần (802 tỷ đồng).

Hàng tồn kho của NLG tiếp tục duy trì ở mức trên 3.000 tỷ đồng, dù đã có giảm 17% trong năm. Đây là giá trị bất động sản dở dang của công ty, tập trung tại các dự án như: Long An (885 tỷ đồng), Hoàng Nam (832 tỷ đồng), Nguyên Sơn (556 tỷ đồng), Phú Hữu (345 tỷ đồng)…

Nợ phải trả của NLG tại thời điểm hết năm 2018 là 4.290 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kì. Trong đó, nợ ngắn hạn là  2.693 tỷ đồng, giảm 12%; nợ dài hạn là 1.596 tỷ đồng, tăng 42%.

Năm qua, nợ vay dài hạn của NLG đã tăng gấp 3,5 lần, lên 806 tỷ đồng. Nguyên do là hồi tháng 6/2018, công ty đã phát hành hơn 120 triệu trái phiếu không chuyển đổi cho các bên với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu.

Vốn chủ sở hữu của NLG là 5.282 tỷ đồng (tăng 42%). Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,8 lần.

Tin mới lên