Tài chính

Nam Long (NLG) muốn vay tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn dưới 7 năm

(VNF) - Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỷ đồng.

Nam Long (NLG) muốn vay tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn dưới 7 năm

Nam Long (NLG) muốn vay tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn dưới 7 năm

Theo đó, trái phiếu dự kiến có kỳ hạn tối đa 7 năm, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản là cổ phiếu của Nam Long tại Công ty Cổ phần Nam Long VCD (công ty con) và Công ty Cổ phần NNH Mizuki (công ty liên doanh).

Trong đó, lãi suất cố định hàng năm được tính toán bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định cộng biên độ 3,5%/năm. Theo kế hoạch, trái phiếu sẽ được chào bán qua hai đợt. 

Mục đích phát hành trái phiếu là để tăng vốn đầu tư, phát triển dự án tại Công ty Cổ phần Nam Long VCD, cụ thể dự chi tối đa 700 tỷ đồng nhằm đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng; số tiền còn lại dùng cho việc tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình hoặc đóng tiền sử dụng đất.

Cập nhật kết quả kinh doanh, năm 2021, doanh thu chưa kiểm toán của NLG là 5.206 tỷ đồng, tăng 135% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.071 tỷ đồng, tăng trưởng 28%. Với kết quả này, NLG đã hoàn thành vượt 8% mục tiêu lợi nhuận, nhưng chỉ hoàn thành 38% mục tiêu doanh thu.

Tăng trưởng năm 2021 chủ yếu đến từ số lượng căn được bàn giao tăng gấp đôi so với năm ngoái, đạt hơn 2.000 căn, phần lớn tại dự án Akari City (1.525 căn) và Southgate (507 căn).

NLG ghi nhận 423 tỷ đồng thặng dư từ việc định giá lại tài sản khi hợp nhất dự án Izumi sau khi mua thêm 30% cổ phần từ Keppel Land để nâng tỷ lệ sở hữu lên 65,1% trong quý I/2021.

Đồng thời nhận 361 tỷ đồng lợi nhuận tài chính khi hợp nhất dự án Southgate sau khi tăng tỷ lệ biểu quyết từ 50% lên 65% trong quý III/2021. Đây là khoản định giá lại tài sản còn lại chưa ghi nhận mà trước đây được hạch toán theo tiến độ bàn giao dự án.

Tin mới lên