Tài chính

Nam Tân Uyên báo lãi quý III giảm 14%, lũy kế 9 tháng vẫn tăng 20%

(VNF) - Mặc dù lợi nhuận trước thuế quý III/2019 của Nam Tân Uyên giảm 14% xuống còn 54,8 tỷ đồng nhưng lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 20% lên 201 tỷ đồng.

Nam Tân Uyên báo lãi quý III giảm 14%, lũy kế 9 tháng vẫn tăng 20%

Nam Tân Uyên báo lãi quý III giảm 14%, lũy kế 9 tháng vẫn tăng 20%

Theo báo cáo tài chính quý III/2019 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC), doanh thu thuần quý vừa qua của NTC đạt 53,8 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn lại 39,4 tỷ đồng, tăng tới 72%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính lại giảm tới một nửa xuống còn 26,2 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 35% lên 10,3 tỷ đồng.

Những điều này khiến lợi nhuận trước thuế quý III/2019 của NTC giảm 14% xuống còn 54,8 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của NTC vẫn tăng 20% lên 201 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/9/2019, tổng tài sản của NTC ở mức 3.436 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở chi phí trả trước dài hạn (chủ yếu là tiền thuê đất) với 1.035 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn với 1.014 tỷ đồng và bất động sản đầu tư với 405 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của NTC đến hết ngày 30/9/2019 đạt 600 tỷ đồng, tăng 1,9% so với đầu năm. Nợ phải trả lên đến 2.836 tỷ đồng, tăng không đáng kể; trong đó lớn nhất là doanh thu chưa thực hiện dài hạn với 2.677 tỷ đồng.

 

 

 

 

Tin mới lên