Ngân hàng

NamABank báo lãi 2017 tăng gấp 6,6 lần, dư nợ cho vay tăng vọt 51%

(VNF) – Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) vừa công bố một phần báo cáo tài chính năm 2017, theo đó, lợi nhuận trước thuế năm qua của NamABank đạt 301 tỷ đồng, gấp 6,6 lần năm 2016.

NamABank báo lãi 2017 tăng gấp 6,6 lần, dư nợ cho vay tăng vọt 51%

Dư nợ cho vay năm 2017 của NamABank tăng vọt 51%

Đi sâu hơn, hoạt động kinh doanh cốt lõi tín dụng – đầu tư đem về cho NamABank 1.233 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong năm 2017, tăng 7,4% so với một năm trước đó. Hoạt động dịch vụ đem về 27 tỷ đồng lãi thuần, tăng 13%, trong khi hoạt động kinh doanh ngoại hối đem về 15,2 tỷ đồng lãi thuần, tăng 24%.

Đáng chú ý, mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về tới gần 152 tỷ đồng lãi thuần cho NamABank trong năm 2017, gấp 2,6 lần năm 2016. Đồng thời, hoạt động khác cũng đem về mức lãi thuần đột biến 248 tỷ đồng, gấp hơn 16 lần con số một năm trước.

Tựu chung, NamABank ghi nhận lợi nhuận thuần 821 tỷ đồng, tăng gần 56%. Sau khi trích lập dự phòng với tỷ lệ 63%, lợi nhuận trước thuế còn lại là 301 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của NamABank ở mức 54.439 tỷ đồng, tăng 27% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, dư nợ cho vay ở mức 36.345 tỷ đồng, tăng tới 51%.

Về nguồn vốn, vốn tự có của NamABank đến hết ngày 31/12/2017 ở mức 3.667 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ở mức 50.772 tỷ đồng, tăng 28%; trong đó tiền gửi khách hàng ở mức 39.860 tỷ đồng, tăng 17%.

Tin mới lên