Ngân hàng

NamABank: Lãi trước thuế 2016 giảm 82%, các khoản phải thu tăng vọt

(VNF) – Lãi trước thuế năm 2016 của NamABank giảm tới 82% so với năm 2015, đạt 45,2 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu tăng vọt tới 6,2 lần.

NamABank: Lãi trước thuế 2016 giảm 82%, các khoản phải thu tăng vọt

Lãi trước thuế năm 2016 của NamABank giảm tới 82% do ngân hàng này tăng mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng

Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, theo đó, lãi trước thuế năm 2016 của NamABank giảm tới 82% so với năm 2015, đạt 45,2 tỷ đồng.

Hầu hết các mảng kinh doanh của NamABank đều duy trì tăng trưởng, như mảng tín dụng – đầu tư đem về cho NamABank 1.148 tỷ đồng lãi thuần trong năm 2016, tăng 17% so với năm 2015. Trong khi đó, doạt động kinh doanh ngoại hối đem về 20,3 tỷ đồng lãi thuần cho NamABank, vượt trội so với con số 635 triệu đồng của năm 2015.

Song song, mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về cho NamABank tới 58,2 tỷ đồng, gấp đôi một năm trước đó. Với mảng mua bán chứng khoán kinh doanh, NamABank gần như không ghi nhận lãi/lỗ thuần.

Riêng với hoạt động dịch vụ, lãi thuần năm 2016 từ mảng này của NamABank chỉ đạt 23,9 tỷ đồng, chỉ bằng hơn một nửa so với con số 42,9 tỷ đồng của năm 2015.

Khá đáng chú ý, hoạt động góp vốn, mua cổ phần đem về cho NamABank tới 42,9 tỷ đồng lãi thuần trong năm 2016, gấp 2,5 lần năm 2015.

Kết thúc năm 2016, lợi nhuận thuần của NamABank đạt 527 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2015. Tuy nhiên, nhà băng này lại bất ngờ tăng mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần, từ mức 49% của năm 2015 lên mức 91% trong năm 2016, khiến lợi nhuận trước thuế năm 2016 teo tóp chỉ còn 45,2 tỷ đồng, giảm tới 82% so với năm 2015.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của NamABank ở mức 42.851 tỷ đồng, tăng 21% so với hồi đầu năm, trong đó, dư nợ tín dụng tăng 15,2%, đạt 23.649 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản phải thu của NamABank đột ngột tăng mạnh trong năm 2016, đạt 3.740 tỷ đồng, tăng vọt tới 6,2 lần so với năm 2015.

Về nguồn vốn, đến hết ngày 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của NamABank đạt 3.433 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 34.080 tỷ đồng, tăng 39,8%, tương đương mức tăng 9.712 tỷ đồng.

Tin mới lên