Ngân hàng

NamABank: Tín dụng tăng 24%, nợ xấu tăng 91%

Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019. Tín dụng tăng mạnh 24% khiến ngân hàng duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận, bất chấp nhiều mảng kinh doanh khác giảm sút hoặc thua lỗ. Tuy nhiên, đi kèm tín dụng, lãi dự thu và nợ xấu của ngân hàng cũng tăng vọt.

NamABank: Tín dụng tăng 24%, nợ xấu tăng 91%

Nợ xấu của NamABank tính đến 30/9 là 1.496 tỷ đồng, tăng 91%, chiếm tỷ lệ 2,37%, cao hơn nhiều so với mức 1,54% hồi đầu năm.

Báo cáo tài chính của NamABank cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, hai mảng hoạt động chính của ngân hàng là cho vay và dịch vụ hoạt động hiệu quả trong khi các mảng kinh doanh khác thua lỗ, giảm sút.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng chỉ tăng nhẹ 11% trong quý III nhưng lũy kế 9 tháng, mảng cho vay mang về cho ngân hàng 1.500 tỷ đồng lãi thuần, tăng 25%. Mảng dịch vụ tăng trưởng tốt, mang về 19 tỷ đồng lãi thuần trong quý III và 58,6 tỷ đồng 9 tháng, tăng trưởng 69%.

Mảng kinh doanh ngoại hối giảm gần 32% trong quý III và giảm 28% trong 9 tháng đầu năm. Mua bán chứng khoán kinh doanh không ghi nhận doanh thu trong khi mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 21,5 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 9,5 tỷ đồng). Lũy kế 9 tháng đầu năm, chứng khoán đầu tư mang lại 14,5 tỷ đồng tiền lãi, giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, thu nhập từ các hoạt động khác 9 tháng cũng chỉ còn 7,7 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, chi phí dự phòng 9 tháng đầu năm tăng mạnh lên gần 46 tỷ đồng thay vì 10,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái (tăng 4,3 lần).

Mặc dù nhiều mảng kinh doanh thua lỗ, giảm sút, dự phòng tăng 4,3 lần song nhờ cho vay tăng mạnh nên lợi nhuận ngân hàng chỉ giảm nhẹ trong quý III (giảm 3,4%). Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của NamABank đạt 574 tỷ đồng, tăng 22% và mới đạt gần 72% so với kế hoạch năm (lãi 800 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/09/2019, tổng tài sản của NamABank đạt hơn 87,820 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng của NamABank đạt hơn 65,372 tỷ đồng, tăng gần 21% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 24% so với đầu năm lên mức gần 63,025 tỷ đồng. Nợ xấu của NamABank tính đến 30/9 là 1.496 tỷ đồng, tăng 91%, chiếm tỷ lệ 2,37%, cao hơn nhiều so với mức 1,54% hồi đầu năm.

Đáng lưu ý, NamABank cũng là ngân hàng có tỷ lệ lãi dự thu tăng mạnh (hơn 2.000 tỷ đồng), tăng 77% so với đầu năm.

Cuối tháng 10, NamABank vừa chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 16% nhằm thực hiện mục tiêu tăng vốn điều lệ.

Nguồn để chia cổ tức là lợi nhuận giữ lại chưa chia tính đến 31/12/2018 là 542 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau đợt phát hành lần này sẽ tăng từ mức 3.353 tỷ đồng lên 3.890 tỷ đồng, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông  của ngân hàng thông qua. Trước đó, vào 24/9/2019, NamABank cũng phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho kỳ hạn 12 tháng.    

Tin mới lên