Tài chính

'Nâng hạng TTCK không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan quản lý'

(VNF) - Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, việc nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan quản lý.

'Nâng hạng TTCK không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan quản lý'

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022, báo chí đặt câu hỏi tới lãnh đạo Bộ Tài chính về thời gian nâng hạng thị trường chứng khoán.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định nâng hạng thị trường chứng khoán là một trong những mục tiêu lớn mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới.

Theo đó, việc nâng hạng thị trường đã được đưa vào đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” và dự thảo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu sẽ được nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên mới nổi trước năm 2025.

Theo ông Chi, mặc dù nhiều ý kiến chuyên gia đều bày tỏ sự tin tưởng vào việc thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng, nhưng việc nâng hạng thị trường không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan quản lý bất kỳ thị trường chứng khoán nào trên thế giới.

Nguyên nhân là việc việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thị trường của các tổ chức xếp hạng như MSCI hay FTSE đều phải tuân theo các nguyên tắc, quy trình và tiêu chí đánh giá của các tổ chức này.

Tuy vậy, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết trong thời gian qua, cơ quan quản lý đã, đang nỗ lực và đặt quyết tâm cao để thúc đẩy, rút ngắn lộ trình được nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể là khung khổ pháp lý ngày càng được hoàn thiện, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn, Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020 đã từng bước đáp ứng các tiêu chí về nâng hạng thị trường, bao gồm: tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư; tiếp cận thông tin; đăng ký và mở tài khoản cho nhà đầu tư; bù trừ và thanh toán trên thị trường chứng khoán; tăng cường đưa vào thị trường các công cụ tài chính mới để đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư.

Về hoạt động thực tiễn, cơ quan quản lý thường xuyên trao đổi với MSCI và FTSE Russell nhằm cập nhật thông tin thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam và có các giải pháp sửa đổi, hoàn thiện thêm. Hiện nay, dựa trên các tiêu chí mà các tổ chức xếp hạng yêu cầu, Việt Nam đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiêu chí cần có quyết tâm chung, sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn giúp thị trường sớm được nâng hạng trong thời gian tới.

Bộ Tài chính cũng đã đề ra một số giải pháp tiếp tục triển khai nhiệm vụ này trong thời gian tới. Cụ thể, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tích cực trao đổi, thảo luận với các bên liên quan về các chính sách, thực tiễn thị trường và các giải pháp liên quan.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ chủ động trao đổi với các cơ quan bộ ngành, hiệp hội, thành viên thị trường và các nhà đầu tư, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm tháo gỡ các vấn đề rất quan trọng liên quan nhằm được nâng hạng như tỷ lệ sở hữu nước ngoài hay một số quy định trên thị trường ngoại hối…

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan để xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư 2020, đặc biệt là các nội dung về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường công khai, minh bạch về tỷ lệ sở hữu nước ngoài để nhà đầu tư tiếp cận thông tin đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời; nghiên cứu và đưa chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) vào thị trường giao dịch.

“Chính phủ đặt mục tiêu là tới năm 2025, thị trường sẽ được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi. Mặc dù việc nâng hạng phụ thuộc lớn vào quyết định của các các tổ chức xếp hạng, tuy nhiên, cơ quan quản lý đang nỗ lực cao nhất phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ chức liên quan để chủ động tháo gỡ các vướng mắc theo các tiêu chí chung mà các MSCI, FTSE Russell đề ra, hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng”, lãnh đạo Bộ Tài chính nói.

Tin mới lên