Thị trường

Nắng nóng dài ngày, lượng điện tiêu thụ liên tiếp phá kỷ lục

(VNF) - Trong các ngày 22/6, 2/7 và 3/7, số liệu tiêu thụ điện cả nước và miền Bắc liên tục lập đỉnh. Ngày 4/7/2018, mức tiêu thụ điện lại tăng cao kỷ lục.

Nắng nóng dài ngày, lượng điện tiêu thụ liên tiếp phá kỷ lục

Nắng nóng dài ngày, lượng điện tiêu thụ liên tiếp phá kỷ lục. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể như trên toàn quốc, mặc dù công suất phụ tải đỉnh ngày 4/7/2018 của hệ thống điện toàn quốc chưa vượt qua ngày hôm trước nhưng sản lượng tiêu thụ điện đã thiết lập kỷ lục mới với con số 725 triệu kWh.


Tại miền Bắc, công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện đạt 17149 MW, sản lượng điện tiêu thụ của miền Bắc cũng lên tới 363,8 triệu kWh. Cả hai số liệu này của miền Bắc vào ngày 4/7/2018 đều là những số liệu cao nhất từ trước đến nay.


Chỉ tiêng tại TP. Hà Nội, cả công suất phụ tải đỉnh và sản lượng tiêu thụ điện ngày 4/7/2018 cũng lập đỉnh mới với công suất phụ tải đỉnh là 4149 MW và sản lượng tiêu thụ ngày trên toàn thành phố là 85 triệu kWh.

Trước đó, ngày 3/7/2018, trên toàn quốc, công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện đạt 35.110 MW, sản lượng tiêu thụ toàn quốc là 723,9 triệu kWh. Tại miền Bắc, công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện đạt 17.063 MW, sản lượng tiêu thụ của phía Bắc cũng lên tới gần 358,6 triệu kWh.

Riêng Thủ đô Hà Nội, công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện đạt 4.085 MW, sản lượng tiêu thụ đạt gần 82 triệu kWh.

Tại miền Trung, công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện đạt 3.128 MW, sản lượng tiêu thụ lên tới gần 64,5 triệu kWh (năm 2017, công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện là 3.099 MW, sản lượng tiêu thụ ngày cao nhất là 60,9 triệu kWh).

Tin mới lên