Ngân hàng

NCB báo lãi trước thuế 16,5 tỷ, nợ xấu giảm còn 1,54%

(VNF) – NCB báo lãi trước thuế 16,5 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 121% so với năm 2015. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này đã giảm từ mức 2,15% của năm 2015 xuống còn 1,54%.

NCB báo lãi trước thuế 16,5 tỷ, nợ xấu giảm còn 1,54%

Nợ xấu của NCB giảm còn 1,54% trong năm 2016

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2016, theo đó, thu nhập lãi thuần của NCB đạt mức 952 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 24,9% so với năm 2015, cho thấy mảng kinh doanh trụ cột là tín dụng và đầu tư của NCB có nhiều khởi sắc.

Tuy nhiên, năm 2016, mảng kinh doanh ngoại hối lại đem về cho NCB mức lỗ thuần 60,3 tỷ đồng. Một năm trước đó, NCB cũng lỗ thuần từ mảng kinh doanh này, nhưng mức lỗ ít hơn, ở mức 15,5 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ đem về cho NCB 3,5 tỷ đồng đồng lãi thuần trong năm 2016, giảm nhẹ so với mức 3,6 tỷ đồng của năm 2016. Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư năm 2016 của NCB tăng 40% so với năm trước đó, đạt mức 28 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là năm 2016, NCB ghi nhận mức lãi thuần từ hoạt động khác lên tới 128 tỷ đồng, tăng đột biến và khác xa con số lỗ thuần 7,2 tỷ đồng của năm 2015.

Mặc dù chi phí hoạt động năm 2016 của NCB có mức tăng khá cao 28,4%, lên mức 841 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận của NCB nếu chưa tính đến trích lập dự phòng là khá khả quan, đạt mức 211,1 tỷ đồng trong năm 2016, gần gấp đôi con số 111,3 tỷ đồng của năm 2015.

Dù vậy, lãi trước thuế năm 2016 của NCB chỉ ở mức 16,5 tỷ đồng do ngân hàng này  phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thông thường (82,7 tỷ đồng), đồng thời trích lợi nhuận để xử lý nợ xấu theo đề án tái cấu trúc ngân hàng (111,9 tỷ đồng). Tuy thế nhưng nếu so với mức lãi trước thuế 7,4 tỷ đồng của năm 2015, mức tăng 121% vẫn rất đáng khích lệ.

NCB

Tỷ lệ nợ xấu của NCB tính đến hết ngày 31/12/2016 là 1,54%, giảm 0,61 điểm% so với mức 2,15% hồi đầu năm

Về khía cạnh tài sản, tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản có của NCB đạt mức 69.011 tỷ đồng, tăng 43% so với hồi đầu năm, trong đó, dư nợ tín dụng của NCB đạt mức 25.352 tỷ đồng, tăng 24,1%, cao hơn khá nhiều trung bình toàn ngành. Nợ xấu tuyệt đối của NCB đạt mức 389 tỷ đồng, giảm khoảng 49 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng năm 2016 của NCB đạt mức 1,54%, giảm 0,61 điểm% so với mức 2,15% một năm trước đó.

Tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn của NCB có xu hướng giảm, từ mức 36% của năm 2015 xuống còn 32% của năm 2016. Tương ứng với đó là sự tăng lên của tỷ trọng dư nợ cho vay trung và dài hạn.

Ngoài việc gia tăng hoạt động tín dụng, NCB cũng đẩy rất mạnh mua vào chứng khoán đầu tư, trong đó phần lớn là trái phiếu chính phủ và một phần đáng kể là trái phiếu của các tổ chức kinh tế. So với năm 2015, lượng chứng khoán đầu tư năm 2016 của NCB tăng tới 90,4%, đạt mức 19.125 tỷ đồng.

Cùng với sự gia tăng của dư nợ tín dụng và chứng khoán đầu tư, một khoản mục tài sản khác của NCB cũng gia tăng khá mạnh trong năm 2016 là tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác, đạt mức 11.518 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 79,4% so với năm 2015.

Ngoài ra, khoản mục "Tài sản Có khác" của NCB cũng có mức tăng 25,8%, đạt mức 9.314 tỷ đồng (chiếm 13,5% tổng tài sản), trong đó có 3.042 tỷ đồng là các khoản phải thu và 3.100 tỷ đồng là lãi dự thu.

Về khía cạnh nguồn vốn, phần lớn nguồn vốn của NCB vẫn là tiền gửi khách hàng, đạt mức 41.791 tỷ đồng tính đến hết ngày 31/12/2016, tăng 22,8% so với hồi đầu năm. Tuy nhiên năm nay, một nguồn vốn khác là tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác của NCB ở mức khá cao là 20.697 tỷ đồng, tăng tới 107%. Tổng vốn và các quỹ của NCB đạt mức 3.230 tỷ đồng trong năm 2016, tăng nhẹ 13 tỷ đồng so với đầu năm.

Tin mới lên