Ngân hàng

NCB: Con trai Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng đăng ký mua vào 1,15 triệu cổ phiếu

(VNF) - Ông Nguyễn Trần Trung Sơn, con trai Chủ tịch Ngân hàng Quốc dân Nguyễn Tiến Dũng, đăng ký mua vào 1,15 triệu cổ phiếu NVB. Giao dịch theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch là ngày 13/9/2019 và ngày dự kiến kết thúc giao dịch là ngày 30/9/2019.

NCB: Con trai Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng đăng ký mua vào 1,15 triệu cổ phiếu

NCB: Con trai ông Nguyễn Tiến Dũng đăng ký mua vào 1,15 triệu cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - HNX: NVB) vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến ủy viên HĐQT.

Cụ thể, ông Nguyễn Trần Trung Sơn, con trai của Chủ tịch NCB Nguyễn Tiến Dũng, đã đăng ký mua vào 1,15 triệu cổ phiếu. Mục đích thực hiện là để đầu tư tài chính dài hạn.

Về phương thức giao dịch, giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch là ngày 13/9/2019 và ngày dự kiến kết thúc giao dịch là ngày 30/9/2019.

Được biết, trước giao dịch, ông Nguyễn Trần Trung Sơn không nắm giữ cổ phiếu nào của NCB. Trong khi đó, bà Trần Hải Anh, ủy viên HĐQT, cũng là mẹ của ông Sơn đang nắm giữ tới hơn 20,19 triệu cổ phiếu ngân hàng (chiếm tỷ lệ 4,96%). Chủ tịch HĐQT NCB Nguyễn Tiến Dũng cũng đang nắm giữ 6,5 triệu cổ phiếu NVB (tỷ lệ 1,6%).

Về kết quả kinh doanh, năm 2018, cho vay khách hàng của NCB thực hiện được 87% kế hoạch; tổng tiền gửi của khách hàng là 47,149 tỷ đồng, thực hiện được 74% kế hoạch năm.

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh đạt 227 tỷ đồng (giảm 14,5%). Lý do của sự sụt giảm này theo NCB là do thu nhập từ lãi thuần giảm hơn 12% mang về 981 tỷ đồng, các hoạt động như kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư đều lỗ hơn 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ cắt giảm mạnh chi phí cho các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc ngân hàng từ gần 173 tỷ đồng xuống còn hơn 72 tỷ đồng (giảm 58%), lợi nhuận của ngân hàng đã tăng vọt so với năm trước.

Cũng theo NCB, hầu hết các hoạt động kinh doanh như phí dịch vụ, thu thuần về dịch vụ đều đạt tăng trưởng tốt ở mức 40% so với năm 2017 và từ hoạt động khác tăng đột biến mang về 261 tỷ đồng (năm ngoái lãi 6,4 tỷ đồng).

Tin mới lên