Ngân hàng

NCB sắp tăng vốn điều lệ lên trên 5.000 tỷ đồng

(VNF) - Ngày 5/12/2018, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 9256/NHNN – TTGSNH, chấp thuận để Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) tăng vốn điều lệ từ mức 3.010.215.520.000 đồng lên mức 5.004.601.510.000 đồng.

NCB sắp tăng vốn điều lệ lên trên 5.000 tỷ đồng

NCB sắp tăng vốn điều lệ lên mức trên 5.000 tỷ đồng

Theo đó, hình thức tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên NCB và cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông ngân hàng này thông qua tại Nghị quyết số 25/NQ.ĐHĐCĐ 2018 ngày 26/4/2018 và được Hội đồng quản trị NCB thông qua tại Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐQT ngày 8/10/2018.

Cũng theo văn bản trên, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, có ý kiến sau khi NCB trình phương án xử lý cụ thể. Trong đó, nêu rõ đối tượng, số lượng cổ phần dự kiến mua, tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của đối tượng này và người có liên quan tại NCB sau khi mua cổ phần.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu NCB, thứ nhất: thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng cùng các văn bản hướng dẫn liên quan của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn.

Trong quá trình tăng vốn, nếu phát sinh cổ đông thường tham gia mua cổ phần và sẽ trở thành cổ đông lớn, NCB phải đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định.

Tin mới lên