Ngân hàng

Ngân hàng Bản Việt (BVB) đạt 311 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021, vượt 7% kế hoạch

(VNF) - Viet Capital Bank cho biết năm 2021, lợi nhuận ngân hàng đạt 311 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch. Đóng góp chính vào việc hoàn thành lợi nhuận đến từ sự tăng trưởng về quy mô tài sản và tăng trưởng quy mô tín dụng, thu nhập từ xử lý nợ và quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động của ngân hàng.

Ngân hàng Bản Việt (BVB) đạt 311 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021, vượt 7% kế hoạch

Ngân hàng Bản Việt (BVB) đạt 311 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021, vượt 7% kế hoạch.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) cho biết tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 76.600 tỷ, tăng 25% so với 2020 và hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra. Tổng huy động vốn đạt hơn 70.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt hơn 46.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 16% so với năm ngoái.

Kết thúc năm tài chính 2021, tổng thu nhập của ngân hàng đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng 20% so với 2020. Trong đó thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.400 tỷ, tăng 30%, đến chủ yếu từ viêc giảm chi phí vốn, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 28% nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, dịch vụ bảo hiểm và thanh toán.

Viet Capital Bank cũng cho biết năm 2021, lợi nhuận ngân hàng đạt 311 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch. Đóng góp chính vào việc hoàn thành lợi nhuận đến từ sự tăng trưởng về quy mô tài sản và tăng trưởng quy mô tín dụng, thu nhập từ xử lý nợ và quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động của ngân hàng.

Mới đây, HĐQT Viet Capital Bank đã lấy ý kiến cổ đông về việc muốn tăng thêm 1.618 tỷ đồng vốn điều lệ so với kế hoạch đã được đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua hồi quý II/2021. Dự kiến vốn điều lệ sau tăng là 5.289 tỷ đồng.

Cụ thể, kế hoạch tăng vốn mới sẽ thực hiện đồng thời cả 3 phương án: phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần thông qua chi trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến 15% với tổng giá trị phát hành 550,6 tỷ đồng; tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 4:1 với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá 917,7 tỷ đồng. Cuối cùng là tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 150 tỷ đồng.

Theo Viet Capital Bank, sở dĩ muốn tăng vốn điều lệ ở mức cao hơn theo phương án mới là nhằm tăng cường năng lực tài chính để chuẩn bị đẩy nhanh kế hoạch mở rộng quy mô trong thời gian tới.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được ngân hàng dùng để bổ sung vốn kinh doanh, phát triển mạng lưới, tăng cường xây dựng nền tảng công nghệ đẩy mạnh lộ trình số hóa, từ đó tăng tốc về quy mô lợi nhuận của ngân hàng.

Việc phân bổ sử dụng vào các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng cũng sẽ được cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

Tin mới lên