Ngân hàng

Ngân hàng Bản Việt dè dặt kế hoạch lợi nhuận sau một năm ‘kém vui’

(VNF) – Ngân hàng Bản Việt đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 chỉ 25 tỷ đồng, sau một năm 2016 "kém vui" với lợi nhuận trước thuế chỉ vỏn vẹn 12 tỷ đồng, giảm 83% so với năm 2015.

Ngân hàng Bản Việt dè dặt kế hoạch lợi nhuận sau một năm ‘kém vui’

Ngân hàng Bản Việt dè dặt kế hoạch lợi nhuận năm 2017

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, theo đó, ngân hàng này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 khá dè dặt với con số chỉ 25 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do năm 2016, Bản Việt chỉ đạt lợi nhuận trước thuế vỏn vẹn 12 tỷ đồng, giảm tới 83% so với năm 2015. Với một năm "kém vui", Ngân hàng Bản Việt quyết định không chia cổ tức cho cổ đông.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tiền gửi khách hàng của Ngân hàng Bản Việt đạt 28.528 tỷ đồng, tăng 13% so với hồi đầu năm và hoàn thành 102% kế hoạch cả năm 2016. Dư nợ tín dụng đạt 23.075 tỷ đồng, tăng 30% và hoàn thành 106% kế hoạch năm.

Năm 2017, Ngân hàng Bản Việt đặt kế hoạch tiền gửi khách hàng 33.000 tỷ đồng, tăng 15,6%. Dư nợ cấp tín dụng kế hoạch 25.800 tỷ đồng, tăng 11,8%. Tổng tài sản kế hoạch 38.000 tỷ đồng, tăng 17%.

Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Bản Việt đã thống nhất thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của nhiều doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng.

Tin mới lên