Ngân hàng

Ngân hàng Bản Việt được chấp thuận tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) được chấp thuận tăng vốn từ 3.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.

Ngân hàng Bản Việt được chấp thuận tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng

Ngân hàng Bản Việt được chấp thuận tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng.

Ngày 1/10/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 7479/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Viet Capital Bank tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Viet Capital Bank thông qua tại Nghị quyết số 01A/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 và Hội đồng quản trị Viet Capital Bank thông qua tại Nghị quyết số 92/18/QĐ-HĐQT ngày 05/7/2018.

Viet Capital Bank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, Viet Capital Bank có trách nhiệm nộp NHNN (qua Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng) hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động.

Được biết, văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông Viet Capital Bank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Theo Nghị quyết đại hội đông cổ đông thường niên, các cổ đông của nhà băng này đã thông qua hai phương án tăng vốn điều lệ với quy mô lần lượt là 200 tỷ và 500 tỷ để tăng vốn cho Viet Capital Bank từ 3.000 tỷ lên 3.700 tỷ đồng.

Đợt 1, Viet Capital Bank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với quy mô 20 triệu cổ phần, theo tỷ lệ 15:1 (cổ đông sở hữu 15 cổ phần sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới). Đợt 2, ngân hàng này sẽ chào bán 50 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới), với mức giá chào bán là 10.000 đồng mỗi cổ phần.

Như vậy, Viet Capital Bank chưa được chấp thuận phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, Viet Capital Bank đạt lợi nhuận trước thuế là 53,2 tỷ đồng, tăng tới 264% so với cùng kỳ năm ngoái. So với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 ở mức 80 tỷ đồng, ngân hàng này đã hoàn thành 66,5% chỉ tiêu cả năm.

Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản của Viet Capital Bank đạt 41.181 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng hơn 2,1% đạt 25.553 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng đạt 28.399 tỷ đồng, tăng 5,1%.

Tin mới lên