Ngân hàng

Ngân hàng Bản Việt lên phương án tăng vốn lên hơn 4.000 tỷ đồng

Ngày 26/8, Ngân hàng Bản Việt sẽ tiến hành họp cổ đông bất thường tại Bà Rịa - Vũng Tàu trình cổ đông thông qua phương án tăng thêm vốn điều lệ lên trên 4.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Bản Việt lên phương án tăng vốn lên hơn 4.000 tỷ đồng

Cụ thể, Ngân hàng Bản Việt dự trình ĐHCĐ bất thường thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 906 tỷ đồng trong hai giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, Ngân hàng Bản Việt tăng vốn tối đa 502,3 tỷ đồng lên 3.673 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng phát hành hơn 35,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9% theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu), với tổng giá trị phát hành tối đa 352,3 tỷ đồng; phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP theo mệnh giá với tổng giá trị phát hành tối đa 150 tỷ đồng. 

Trong giai đoạn 2, Ngân hàng Bản Việt sẽ phát hành hơn 40,4 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ dự kiến 11%, với tổng giá trị phát hành hơn 404 tỷ đồng. Qua đó, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt hơn 4.077 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong năm 2020 và quý I/2021.

Sau khi huy động vốn thành công, ngân hàng dự kiến dùng 200 tỷ để đầu tư tài sản cố định phục vụ cho việc mở rộng, phát triển mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; 500 tỷ đồng dùng để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay dài hạn; số còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động ngân hàng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 diễn ra ngày 26/6 vừa qua, cổ đông Ngân hàng Bản Việt đã thông qua phương án phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 12%. Qua đó, Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 3.171 tỷ đồng lên 3.550 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, Ngân hàng cho biết, do tình hình thị trường kinh tế nói chung và thị trường tài chính ngân hàng trong thời gian qua có những biến động. Đồng thời, với ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng đã thực hiện nhiều biện pháp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước để đồng hành và hỗ trợ khách hàng đối phó với ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo Ngân hàng Bản Việt, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới chính sách, chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng trong thời gian tới, đòi hỏi Ngân hàng phải có nhiều biện pháp củng cố năng lực tài chính để phát triển ổn định.

Vì vậy, nhu cầu tăng vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại theo HĐQT Ngân hàng Bản Việt là rất cần thiết và cấp bách. HĐQT Ngân hàng Bản Việt chưa thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thêm 380 tỷ đồng và trình cổ đông phương án khác, đưa vốn lên hơn 4.000 tỷ đồng như trên. 

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu nhập hoạt động tăng 30%, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 23%, thu nhập ngoài lãi tăng 63% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế tăng 29%. Đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 54 nghìn tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ 2019.

Hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng Bản Việt vẫn đáp ứng được mục tiêu đặt ra. Cụ thể dư nợ tín dụng đạt hơn 36 nghìn tỷ, tăng 5% so với đầu năm, và tăng 14% so với cùng kỳ 2019.
Cổ phiếu BVB của Ngân hàng Bản Việt chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày 9/7 vừa qua. Kết thúc phiên giao dịch 25/8, cổ phiếu BVB giao dịch ở mức 10.500 đồng/cổ phiếu. 

Tin mới lên