Ngân hàng

Ngân hàng chỉ được 'mua đứt' trái phiếu của nhau nếu thời hạn còn lại dưới 12 tháng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng thêm loạt quy định về mua chéo giấy tờ có giá của nhau đối với các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng chỉ được 'mua đứt' trái phiếu của nhau nếu thời hạn còn lại dưới 12 tháng

Ngân hàng chỉ được 'mua đứt' trái phiếu của nhau nếu thời hạn còn lại dưới 12 tháng

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tư này được ban hành để tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động mua, bán hẳn giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.

Trước đó, Luật các tổ chức tín dụng đã quy định ngân hàng thương mại được tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ, ngân hàng thương mại được mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo thông tư là việc quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu có thời hạn còn lại dưới 12 tháng.

Thời hạn còn lại tính từ ngày thanh toán tiền mua giấy tờ có giá đến ngày đến hạn thanh toán toàn bộ gốc, lãi.

Phía Ngân hàng Nhà nước cho biết quy định này là để thống nhất thời hạn giao dịch giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với nhau và thời hạn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiết khấu với khách hàng các giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.

Bên cạnh quy định trên, dự thảo cũng cho biết đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán hẳn giấy tờ có giá phải là đồng Việt Nam.

Cùng với đó, giấy tờ có giá được mua, bán hẳn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên bán và Bên bán có cam kết giấy tờ có giá không có tranh chấp; không trong tình trạng đang được chiết khấu, bị cầm cố, thế chấp, bảo đảm cho nghĩa vụ khác; chưa đến hạn thanh toán gốc.

Đối với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, Bên mua trái phiếu phải đáp ứng quy định pháp luật hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền.

Đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.

Đáng chú ý, đối với giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua, bán hẳn với các tổ chức, đồng nghĩa không được phép mua từ cá nhân.

Có 4 trường hợp ngoại lệ, không cần tuân thủ thông tư này, bao gồm: mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng trên thị trường quốc tế; mua, bán giấy tờ có giá theo phương án phục hồi đã được phê duyệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng; phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng, mua lại và hoán đổi trái phiếu do chính tổ chức tín dụng phát hành; chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá do xử lý tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Tin mới lên