Ngân hàng

Ngân hàng HDBank chia cổ tức và cổ phiếu thưởng lên tới 65%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 13% so với 2019, các hệ số khả năng sinh lời ROA và ROE sẽ tiếp tục được giữ mức cao, lần lượt 1,69% và 20,02%.

Ngân hàng HDBank chia cổ tức và cổ phiếu thưởng lên tới 65%

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đồng cổ đôgn HDBank. (Ảnh: CTV)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/6 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), toàn bộ các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị bao gồm chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2019 tổng cộng 65% đã được 323 cổ đông đại diện cho gần 7.000 cổ đông của ngân hàng thông qua với sự đồng thuận nhất trí cao.

Đại hội cổ đông HDBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính: Tổng tài sản đạt 305.372 tỷ đồng, tăng 33% so với 2019; huy động vốn đạt 275.246 tỷ đồng, tăng 35%; dư nợ tín dụng lên 177.970 tỷ đồng.

Theo đó, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 13% so với 2019. Các hệ số khả năng sinh lời tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) sẽ tiếp tục được giữ mức cao, lần lượt 1,69% và 20,02%.

Với HDSAISON, HDBANK đã có kế hoạch chuyển đổi toàn công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần, tiếp tục phát triển quy mô.

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, HDBank chú trọng tăng thu nhập dịch vụ, ngân hàng số, các sản phẩm bán chéo tới khách hàng các đơn vị trong hệ sinh thái và đối tác chiến lược; cung cấp sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng.

Đại hội cổ đông HDBank 2020 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Theo đó, cổ đông HDBank sẽ được nhận gồm 50% cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ phiếu thưởng, tổng cộng lên tới 65%.

HDBank cũng xác định 2020 là năm đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trên nền tảng Big Data đồng thời thực hiện số hóa quy trình, kênh phân phối, sản phẩm dịch vụ và toàn bộ hoạt động ngân hàng. Đây cũng là bước đổi mới quyết định trong điều kiện thế giới bước vào giai đoạn về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế, bình thường mới đời sống xã hội.

Đến cuối năm 2019, quy mô hoạt động của HDBank đã được mở rộng lên tới 286 điểm giao dịch, cùng với đó là ngân hàng có mạng lưới điểm giao dịch tài chính phủ rộng khắp cả nước với hơn 17.000 điểm giao dịch tài chính. Số lượng cán bộ công nhân viên đạt hơn 14.500 người.

Tin mới lên