Ngân hàng

Ngân hàng khó được nới room tín dụng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã được thông báo.

Ngân hàng khó được nới room tín dụng

Việc nới room tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng "khó càng thêm khó".

Ngày 17/7/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có công văn số 5321/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) về việc thực hiện quy định về lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên.

Theo văn bản này, để tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp về lãi suất, tín dụng tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2018 và các quy định của NHNN về lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên, NHNN yêu cầu các TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã được NHNN thông báo, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là đối với doanh nghiệp được đánh giá có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Các TCTD chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là nhu cầu vốn đối với lĩnh vực ưu tiên theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN (các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao).

Cùng với đó, chấp hành nghiêm các quy định tại Khoản 5 Điều 7, Khoản 2 Điều 13 và Điều 16 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN. Trường hợp khách hàng đủ điều kiện theo quy định và thuộc lĩnh vực ưu tiên, có nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam thì TCTD phải áp dụng lãi suất cho vay đối với khách hàng này theo đúng quy định tại Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của Thống đốc NHNN.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ đảm bảo kịp thời phát hiện những sai phạm về mức lãi suất cho vay; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu và cá nhân có liên quan tại các chi nhánh, đơn vị của TCTD để xảy ra vi phạm, không chấp hành các quy định của NHNN.

NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay nhưng đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động.

Như VietnamFinance từng đề cập, nhiều ngân hàng bị khống chế trần tăng trưởng tín dụng đã rất khó khăn trong việc cân đối hiệu quả kinh doanh. Một số ngân hàng bắt buộc phải giảm nguồn huy động thông qua hạ lãi suất nhằm tránh lỗ.

Một số khác thì mua trái phiếu cấp 2 của các ngân hàng trong nhóm Nhà nước chi phối vốn, do không tăng được vốn pháp định.

Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần có trụ sở ở TP. Hồ Chí Minh than thở với VietnamFinance: "Chúng tôi đang định đề xuất Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng nhưng e là khó vì lạm phát đang có biểu hiện tăng. Do đó, buộc phải mua trái phiếu cấp 2 cho các ngân hàng thương mại Nhà nước để họ đáp ứng các chỉ số an toàn vốn theo quy định hiện hành. Ngân hàng bé nâng cao tiềm lực tài chính cho ngân hàng lớn là một nghịch lý". 

Với chỉ đạo trên, có thể thấy việc nới room tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng "khó càng thêm khó".

Tin mới lên