Ngân hàng

Ngân hàng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm trong quý I/2022

(VNF) - Các tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng có dấu hiệu “tăng nhẹ” trong quý IV/2021 nhưng kỳ vọng sẽ “giảm nhẹ” trở lại trong quý I/2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022 và cả năm 2022, các tổ chức tín dụng dự kiến “nới lỏng nhẹ” tiêu chuẩn tín dụng tổng thể và áp dụng với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên.

Ngân hàng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm trong quý I/2022

Ngân hàng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm trong quý I/2022

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, quý I/2022, tăng trưởng tín dụng có thể sẽ tiếp tục bỏ xa tăng trưởng huy động vốn.

Cụ thể, huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 2,6% trong quý I/2022 và tăng 12,1% trong năm 2022. Trong khi đó, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 5,3% trong quý I/2022 và tăng 14,1% trong năm 2022. Trước đó, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết tính đến ngày 24/12/2021, huy động vốn của toàn hệ thống TCTD tăng 8,44%, thấp hơn nhiều mức tăng 12,97% của dư nợ tín dụng.

Đáng chú ý, kết quả điều tra cho hay các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng có dấu hiệu “tăng nhẹ” trong quý IV/2021 nhưng kỳ vọng sẽ “giảm nhẹ” trở lại trong quý I/2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 và cả năm 2022, các TCTD dự kiến “nới lỏng nhẹ” tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị mình và áp dụng với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên. Các TCTD cho biết cơ sở để dự kiến “nới lỏng” nhẹ tiêu chuẩn tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục là kỳ vọng về các yếu tố “Triển vọng kinh tế vĩ mô” khả quan, “Chính sách và định hướng của Chính phủ, NHNN” cùng với “Năng lực tài chính của TCTD” được cải thiện hơn.

Liên quan đến lãi suất, mặc dù khoảng đầu tháng 12/2021, một số ngân hàng có điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất huy động vốn, nhưng mặt bằng lãi suất huy động-cho vay tính đến cuối năm 2021 vẫn được các TCTD kỳ vọng xu hướng “giảm” so với cuối năm 2020, tuy nhiên kỳ vọng về mức độ giảm bình quân toàn hệ thống so với cuối năm 2020 có điều chỉnh thu hẹp; dự báo mặt bằng lãi suất được giữ ổn định trong quý I/2022 và có thể tăng nhẹ trở lại vào cuối năm 2022.

Về hoạt động kinh doanh, 72,2-84,2% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý I và cả năm 2022 với mức độ cải thiện cao hơn so với năm 2021.

Cụ thể hơn, trong quý I/2022, 49,5% TCTD kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng so với quý IV/2021, trong đó chủ yếu là “tăng nhẹ” (46,5% TCTD lựa chọn), 42,6% TCTD kỳ vọng “không đổi” và 7,9% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm nhẹ. Dự kiến cho năm 2022, 95% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương, 3% kỳ vọng không đổi và 2% TCTD lo ngại lợi nhuận “giảm”.

Tương tự nửa cuối năm 2020 và nửa đầu năm 2021, “Bán buôn, bán lẻ”; “Xuất, nhập khẩu”; “Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống” và “Xây dựng” tiếp tục là 4 lĩnh vực được nhiều TCTD lựa chọn là động lực chính tăng trưởng tín dụng của hệ thống TCTD trong 6 tháng cuối năm 2021 và cả năm 2022, trong đó lĩnh vực được nhiều TCTD lựa chọn nhất chuyển từ “Bán buôn, bán lẻ” trong năm 2020, 2021 sang lĩnh vực “Xuất, nhập khẩu” trong năm 2022. Lĩnh vực “Kinh doanh bất động sản” có tỷ lệ TCTD lựa chọn để tăng trưởng tín dụng đã giảm từ mức 29,7% trong 6 tháng đầu năm 2021 xuống còn 23% trong 6 tháng cuối năm 2021 và 23,8% trong 6 tháng đầu năm 2022 do là lĩnh vực được dự báo mức độ rủi ro “tăng” cao nhất tại kỳ điều tra tháng 6/2021.

Tin mới lên