Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Vietcombank tăng vốn điều lệ thêm 10%

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận việc Vietcombank thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 10%, theo phương án phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank, tối đa 10 nhà đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Vietcombank tăng vốn điều lệ thêm 10%

Vietcombank tiến gần hơn đến ngày bán 10% vốn cho đối tác ngoại

Ngày 19/9/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 7105/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Vietcombank thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35.977 tỷ đồng lên 39.575 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Vietcombank đã được Đại hội đồng cổ đông của Vietcombank thông qua tại Nghị quyết số 10/TN2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 và Hội đồng quản trị Vietcombank phê duyệt tại Nghị quyết số 54/NQ-VCB-HĐQT ngày 5/2/2018.

"Vietcombank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Vietcombank trình Thống đốc NHNN hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động", văn bản của NHNN cho hay.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Văn bản lưu ý thêm, trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Vietcombank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017, Vietcombank sẽ phát hành thêm cổ phần mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ với quy mô tương đương 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Như vậy, Vietcombank đã chốt phương án chào bán riêng lẻ.

Nguyên tắc xác định giá phát hành là không thấp hơn giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, đồng thời theo giá thị trường trên cơ sở nguyên tắc xác định được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank, tối đa 10 nhà đầu tư.

Hồi tháng 2/2018, hãng tin Nikkei của Nhật Bản dẫn lời ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank rằng quỹ GIC của Singapore là một trong những khách hàng tiềm năng trong đợt bán 10% vốn. Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Vietcombank với 15% cổ phần nắm giữ, sẽ được phép mua thêm cổ phần để duy trì tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng.

Để huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, Vietcombank ban đầu dự kiến ​​sẽ hoàn thành chuyển nhượng 7,7% cổ phần cho GIC vào năm 2016. Tuy nhiên, thỏa thuận này không được chấp thuận do bất đồng ý kiến về ​​giá mua bán. Nhà nước muốn giá phát hành không thấp hơn giá thị trường.

Tin mới lên