Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước 'chia nhóm' các ngân hàng thương mại

(VNF) - 17 ngân hàng thương mại lọt vào Nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống năm 2021. Được biết, danh sách các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống được Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Ngân hàng Nhà nước 'chia nhóm' các ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nhà nước 'chia nhóm' các ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nhà nước gần đây đã ban hành quyết định phê duyệt Nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống năm 2021.

Theo đó, 17 ngân hàng được xếp vào nhóm "quan trọng" này gồm: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank); Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB); Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

Bên cạnh đó là các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank); Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB); Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động của 17 tổ chức tín dụng nêu trên để ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống.

Quyết định trên căn cứ theo Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng, Nghị định số 26/2014/NĐ-CP, Thông tư số 08/2017/TT-NHNN và theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Theo Thông tư số 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khả năng gây tác động tiêu cực lên toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và/hoặc rủi ro hệ thống làm gián đoạn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và toàn bộ nền kinh tế trong trường hợp mất khả năng thanh toán hoặc khả năng chi trả.

Tiêu chí xác định mức độ quan trọng hệ thống, nội dung giám sát an toàn vĩ mô, tần suất lập báo cáo giám sát an toàn vĩ mô đối với Nhóm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống được hướng dẫn tại Sổ tay giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Căn cứ các tiêu chí tại Sổ tay giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định danh sách các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống trong từng thời kỳ.

Tin mới lên