Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước: Còn duy nhất 1 cặp sở hữu chéo ngân hàng – doanh nghiệp

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến hết năm 2018, không còn cặp tổ chức tín dụng nào sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau và còn duy nhất 1 cặp ngân hàng – doanh nghiệp sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau.

Ngân hàng Nhà nước: Còn duy nhất 1 cặp sở hữu chéo ngân hàng – doanh nghiệp

Chỉ còn duy nhất một cặp sở hữu chéo cổ phần giữa ngân hàng và doanh nghiệp

Tại báo cáo trình Quốc hội mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết trong thời gian qua đã tiến hành một số biện pháp xử lý, khắc phục, hạn chế tình trạng vi phạm sở hữu cổ phần, sở hữu chéo.

Kết quả, các tổ chức tín dụng đã cơ bản xử lý, khắc phục được một số vi phạm sở hữu cổ phần, sở hữu chéo.

Tính đến hết tháng 12/2018, số cặp tổ chức tín dụng sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau (từ mức 7 cặp vào năm 2012) đã cơ bản khắc phục được hết.

 Trong khi đó, việc sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp giảm từ 56 cặp tại tháng 6/2012 xuống còn 1 cặp.

Cặp sở hữu cổ phần trực tiếp duy nhất còn lại này là Ngân hàng Á Châu (ACB) và Công ty CP Bất động sản Hòa Phát - Á Châu. Tỷ lệ sở hữu của ACB tại Hòa Phát - Á Châu là 2,86% và ngược là 0,046%.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết cơ quan này đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng, trong đó bổ sung các qy định nhằm xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, hạn chế, ngăn ngừa việc lạm dụng quyền quản trị, điều hành để phục vụ cho các lợi ích liên quan.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đề xuất mở rộng phạm vi người liên quan dựa trên mức độ rủi ro của mối quan hệ giữa những người này đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng;

Bổ sung qui định không cho phép Chủ tịch HĐQT/ HĐTV, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của các tổ chức tín dụng được đồng thời là Chủ tịch/thành viên HĐQT, Chủ tịch/thành viên HĐTV, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

Ngân hàng Nhà nước cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh Chủ tịch HĐQT/HĐTV, thành viên HĐQT/HĐTV, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc của các tổ chức tín dụng theo hướng chặt chẽ hơn;

Sửa đổi, bổ sung quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông của tổ chức tín dụng cổ phần nhằm đại chúng hóa cổ đông của tổ chức tín dụng cổ phần và hạn chế sự thao túng tổ chức tín dụng của các cổ đông; sửa đổi, bổ sung các quy định về góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng.
 

Tin mới lên