Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước 'đang tích cực phối hợp' với Bộ Tài chính để tăng vốn cho các ngân hàng quốc doanh

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước cho biết "đang tích cực phối hợp với Bộ Tài chính xử lý vấn đề tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Ngân hàng Nhà nước 'đang tích cực phối hợp' với Bộ Tài chính để tăng vốn cho các ngân hàng quốc doanh

Ngân hàng Nhà nước 'đang tích cực phối hợp' với Bộ Tài chính để tăng vốn cho các ngân hàng quốc doanh

Trong văn bản báo cáo của Ngân hàng Nhà nước gửi lên Quốc hội, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết công tác cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng theo mục tiêu, lộ trình đề ra.

Cụ thể, năng lực tài chính của các TCTD tiếp tục được củng cố, vốn điều lệ tăng dần qua các năm. Theo đó, đến cuối tháng 8/2019, vốn điều lệ của toàn hệ thống đạt 591,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,57% so với cuối năm 2018 và tăng 15,5% so với cuối năm 2017; vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống đạt 856,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3% so với cuối năm 2018 và 29,7% so với cuối năm 2017. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ở mức 11,9%.

Về mục tiêu có ít nhất 12-15 ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng thành công Basel II (phương pháp tiêu chuẩn trở lên), Thống đốc cho hay đến nay đã có 17 NHTM (15 NHTM trong nước, 2 ngân hàng 100% vốn nước ngoài) đã có văn bản đăng ký áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN trước thời hạn hiệu lực. Trong đó, 11 NHTM đã có Quyết định chấp thuận của Thống đốc gồm: Vietcombank, VIB, OCB, MB, VPBank, TPBank, ACB, Techcombank, MSB, HDBank, ShinhanBank.

Cùng với đó, quy mô hệ thống các TCTD cũng tiếp tục tăng. Đến cuối tháng 8/2019, tổng tài sản của hệ thống các TCTD đạt 11,81 triệu tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2018 và tăng 18,8% so với cuối năm 2017.

Các NHTM do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (NHTMNN) tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống các TCTD. Đến cuối tháng 8/2019, vốn điều lệ của 4 NHTMNN (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) đạt 139 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với cuối năm 2018; tổng tài sản đạt 5.081 nghìn tỷ đồng, tăng 5,29% so với cuối năm 2018, chiếm 43,01% toàn hệ thống; cho vay thị trường 1 đạt 3.652 nghìn tỷ đồng, chiếm 47,9% toàn hệ thống.

"Tuy nhiên, việc mở rộng tín dụng của các NHTMNN bị hạn chế do phải đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn trong điều kiện vốn điều lệ của các ngân hàng này chậm tăng trưởng, đặc biệt là đối với Agribank và VietinBank", Thống đốc nhấn mạnh.

Để tăng cường năng lực tài chính cho các NHTMNN, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về tỷ lệ an toàn, đáp ứng mức đủ vốn theo chuẩn mực vốn Basel II (phương pháp tiêu chuẩn), Ngân hàng Nhà nước cho biết "đang tích cực phối hợp với Bộ Tài chính xử lý vấn đề tăng vốn cho các NHTMNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo Agribank và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về các quy định pháp lý để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Agribank.

Thống đốc tiết lộ, Ngân hàng Nhà nước đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất việc xử lý tài chính đặc thù liên quan đến cổ phần hóa Agribank.

Đối với các NHTM cổ phần (NHTMCP), Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết các ngân hàng đang tích cực thực hiện Phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, trong đó tập trung củng cố, chấn chỉnh toàn diện các mặt tài chính, quản trị, xử lý nợ xấu, tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, tích cực phát triển các dịch vụ thanh toán, dịch vụ phi tín dụng khác và mở rộng dịch vụ bán lẻ, tín dụng tiêu dùng; đẩy mạnh phát triển và đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng.

Đến cuối tháng 8/2019, vốn điều lệ của các NHTMCP đạt 270 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với cuối năm 2018; tổng tài sản có đạt 4.918 nghìn tỷ đồng, tăng 8,0% so với cuối năm 2018; cho vay thị trường 1 đạt 3.033 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm 2018.  

Đối với các ngân hàng mua bắt buộc và ngân hàng Đông Á (DAB), trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước thông tin "đã chỉ đạo quyết liệt các ngân hàng này xây dựng, hoàn thiện phương án cơ cấu lại/phương án phục hồi. Các ngân hàng đã chủ động, tích cực tìm kiếm đối tác, đàm phán với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có nguyện vọng tham gia phương án cơ cấu lại".

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại Ngân hàng Đại Dương. Đối với Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan đối với dự thảo phương án cơ cấu lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tin mới lên