Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng còn 4%/năm

(VNF) - Ngày 30/9/2020, Ngân hàng Nhà nước ra thông báo về việc điều chỉnh giảm thêm một số mức lãi suất điều hành với mức giảm từ 0,25 - 0,5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng còn 4%/năm

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm đối với một số mức lãi suất điều hành.

Các quyết định điều chỉnh lãi suất có hiệu lực từ ngày 1/10/2020. Trong đó, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 4,5%/năm xuống còn 4%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 3%/năm xuống còn 2,5%/năm.

Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng giảm từ 5,5%/năm xuống còn 5%/năm.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh giảm lãi suất chào mua giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ thị trường mở từ 3%/năm xuống 2,5%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 4,25%/năm xuống 4%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 4,75%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.

Ngoài ra, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5%/năm xuống 4,5%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cho biết tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2020 đạt 2,12%, lạm phát được kiểm soát, bình quân 9 tháng đạt 3,85%. Việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành như trên sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế nói chung, cho các doanh nghiệp và người dân nói riêng.

 

Tin mới lên