Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước thu hồi giấy phép của National Australia Bank

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố Quyết định thu hồi giấy phép văn phòng đại diện Ngân hàng National Australia Bank Limited (Ngân hàng quốc gia Australia) tại Hà Nội.

Ngân hàng Nhà nước thu hồi giấy phép của National Australia Bank

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của National Australia Bank (NAB).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã ban hành Quyết định thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của National Australia Bank hôm 7/6.

Theo quyết định trên, Ngân hàng National Australia Bank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, đóng cửa văn phòng đại diện theo quy định.

Trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực thi hành, Văn phòng đại diện National Australia Bank tại Hà Nội phải công bố thông tin cụ thể trên các phương tiện đại chúng.

National Australia Bank được cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội từ ngày 15/7/2014 với thời hạn hoạt động là 5 năm. Văn phòng đại diện National Australia Bank tại Hà Nội có chức năng là nơi liên lạc và nghiên cứu thị trường, xúc tiến các dự án đầu tư của ngân hàng mẹ tại Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận ký giữa ngân hàng mẹ tại Australia với các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp Việt Nam, các dự án do ngân hàng tài trợ tại Việt Nam.

Được biết, National Australia Bank đã có kinh nghiệm hoạt động hơn 150 năm và có hơn 1.800 điểm giao dịch, các trung tâm dịch vụ toàn cầu.

National Australia Bank nhượng quyền thương mại chủ yếu tại New Zealand, Châu Á, Anh và Mỹ.

Tin mới lên