Ngân hàng

Ngân hàng nước ngoài đầu tiên được phê duyệt áp dụng chuẩn Basel II

(VNF) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 1966/QĐ-NHNN về việc Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN về qui định tỉ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng nước ngoài đầu tiên được phê duyệt áp dụng chuẩn Basel II

Shinhan Bank được áp dụng tiêu chuẩn Basel II từ 1/10.

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định Shinhan Bank áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (phương pháp tiêu chuẩn của Basel II) kể từ ngày 1/10/2019.

Theo NHNN, Shinhan Bank chịu trách nhiệm: thực hiện chuyển hoạt động chính thức từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng đối với hệ thống GIS/RISK theo đúng kế hoạch; tuân thủ quy định tại Thông tư 41 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê về tỷ lệ an toàn vốn đối với Thông tư 41 theo hướng dẫn của NHNN…

Trong thời gian từ ngày 1/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019, Shinhan Bank đồng thời thực hiện chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quyết định số 1966/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Basel II là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo các ngân hàng hoạt động an toàn, bền vững, minh bạch và hiệu quả. Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, sử dụng khái niệm "3 trụ cột" bao gồm yêu cầu vốn tối thiểu, giám sát của cơ quan quản lý và công bố thông tin trong quản trị ngân hàng.

Được biết Shinhan Bank là ngân hàng nước ngoài đầu tiên được NHNN phê duyệt áp dụng chuẩn Basel II.

Cùng với các ngân hàng: Vietcombank, OCB, VIB, MBBank, VPBank, Techcombank, TPBank, ACB, MSB, HDBank, Shinhan Bank là ngân hàng thứ 11 trong nước được phép áp dụng chuẩn Basel II.

Tin mới lên