Ngân hàng

‘Nóng’ cuộc đua chuyển đổi số giữa các ngân hàng

‘Nóng’ cuộc đua chuyển đổi số giữa các ngân hàng

(VNF) – Ngày càng nhiều ngân hàng tuyên bố tham gia “cuộc đua” chuyển đổi số. Mặc dù lợi ích rất nhiều, tuy nhiên, việc triển khai chuyển đổi số không hề đơn giản, đặc biệt là bài toán hạ tầng công nghệ.