Ngân hàng

Dự kiến thử nghiệm Fintech trong 1-2 năm bắt đầu từ năm 2021, trong đó có P2P Lending

Dự kiến thử nghiệm Fintech trong 1-2 năm bắt đầu từ năm 2021, trong đó có P2P Lending

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước cho biết từ năm 2021, dự kiến chính thức tiến hành tiếp nhận hồ sơ và chấp thuận cho các ngân hàng, công ty cung ứng giải pháp Fintech tham gia Cơ chế thử nghiệm hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng.